Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Publikace

Metodika uplatňování principů univerzálního designu a celoživotního bydlení v bytové výstavbě

prof. Ing. arch. Irena Šestáková, prof. Ing. arch. Michal Kohout, doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D., Ing. arch. Jan Tomandl, Ph.D.

Cílem metodiky je implementovat principy univerzálního designu a bezbariérovosti do problematiky individuálního bydlení a tím vytvořit novou strukturu v podobě několika kategorií přístupnosti bytů. Materiál slouží jako podklad pro veřejnou správu i jako návodný materiál pro projektanty a architekty.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.