Publikace

Metodika uplatňování principů univerzálního designu a celoživotního bydlení v bytové výstavbě

prof. Ing. arch. Irena Šestáková, prof. Ing. arch. Michal Kohout, doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D., Ing. arch. Jan Tomandl, Ing. arch. Erik Petrus

Cílem metodiky je implementovat principy univerzálního designu a bezbariérovosti do problematiky individuálního bydlení a tím vytvořit novou strukturu v podobě několika kategorií přístupnosti bytů. Materiál slouží jako podklad pro veřejnou správu i jako návodný materiál pro projektanty a architekty.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten