Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Publikace

Typologie bydlení podle principů univerzálního designu a celoživotního bydlení

prof. Ing. arch. Irena Šestáková, prof. Ing. arch. Michal Kohout, doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D., Ing. arch. Jan Tomandl, Ph.D.

Materiál představuje implementaci principů certifikované metodiky "Metodiky uplatňování principů univerzálního designu a celoživotního bydlení v bytové výstavbě" na příkladu šesti vybraných nejrozšířenějších systému panelových soustav v ČR. Součástí je také ekonomická rozvaha nad jednotlivými typy úprav.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.