Publikace

Stavebněhistorický průzkum hotelového a festivalového souboru Thermal

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D., doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., PhDr. Miroslav Pavel, Ph.D.

Stavebněhistorický průzkum hotelového a festivalového souboru Thermal v Karlových Varech, mapující historii místa, vývoj projektu, realizaci, interiér a současný stav.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten