Publikace

Stavebněhistorický průzkum hotelového a festivalového souboru Thermal v Karlových Varech, mapující historii místa, vývoj projektu, realizaci, interiér a současný stav.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten