Publikace

Studie o automobilismu zdůrazňuje, že reflexe vztahu auta a člověka, společnosti automobilismu musí obsáhnout s autem a automobilismem spojené externality: Komunikace (silniční sítˇ, dálnice: autobahny a highway; parkoviště, odstavné plochy) a celou obslužnou infrastrukturu (garáže, čerpací stanice, objekty určené technické kontrole, objekty k údržbě a opravám – autoservisy; motely atd.). Odpovídá na otázky: co spojuje a co rozděluje architektonickou realizaci - stavbu a automobil?; Automobilismus je stejně významný fenomén moderny jako individualismus – je podstatnou součástí moderny a vypovídá o ní. Studie odpovídá na otázku proč dosavadní řešení (J. Gehl, tzv. „humanizace měst“) nepřinášejí radikální obrat.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten