Výzkumné projekty

Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území

Úkol by měl posílit orientaci decisní sféry na vytváření podmínek udržitelného rozvoje v prostředí života společnosti. Metody navrhovaní stavebního díla musí, vedle tradičních hodnot, přinést i přidanou hodnotu cestou nového rozvoje, zlepšovat potenciállidských schopností, vytvářet user-friedly prostředí v celém životním cyklu stavebního díla a rozvoje území. Indikátory trvale udržitelného rozvoje by měly být prostředkem pro vytváření znalostně orientované společnosti a jejího managementu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.