7. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA: ARCHITEKTURA A URBANISMUS VE STŘEDOEVROPSKÉM PROSTORU

Mezinárodní konference doktorandů v oborech architektura, výstavba, urbanismus a prostorové plánování na téma architektura a urbanismus. Cílem konference je rozvinout mezinárodní spolupráci při výzkumu otázek, se kterými se potýká architektura a urbanismus středoevropských zemí a zvýšit tak kvalitu vědy a výzkumu v oborech architektura, výstavba, urbanismus a prostorové plánování.
Mezinárodní konference doktorandů v oborech architektura, výstavba, urbanismus a prostorové plánování na téma architektura a urbanismus. Cílem konference je rozvinout mezinárodní spolupráci při výzkumu otázek, se kterými se potýká architektura a urbanismus středoevropských zemí a zvýšit tak kvalitu vědy a výzkumu v oborech architektura, výstavba, urbanismus a prostorové plánování. Konference umožní porovnání a odborné recenzní zhodnocení výsledků výzkumu a tvorby studentů doktorského, event. magisterského stupně studia na FA ČVUT, FSv ČVUT, FA VUT Brno, UMPRUM, FA STU Bratislava a dalších středoevropských fakult se zvláštním důrazem na výměny zkušeností a navázání spolupráce mezi studenty, pracujícími na podobných tématech výzkumu napříč ústavy a fakultami. Konference navazuje na cyklicky pořádané mezinárodní konference doktorandů, které proběhly v Praze 2011 a 2014, V Bratislavě 2012 a 2015, a v Brně 2013 a 2016, přičemž má ambice rozšířit tyto konference na středoevropský prostor. Prezentované příspěvky budou recenzovány a otištěny ve sborníku, všechny příspěvky budou publikovány na webové prezentaci konference. Program: Konference proběhne ve čtyřech tématických sekcích: Vize, projekty a realita Historie, proměna a přeměna Materiály, technologie a procesy Nové otázky 21. století Doprovodný program konference: Kulatý stůl na téma Výzkum v architektuře a urbanismu Termíny: Vyhlášení konference: 15. 4. 2017 Podání přihlášky a abstraktu: do 30. 5. 2017 Termín pro potvrzení přijetí příspěvku: 15. 7. 2017 Termín zaslání fulltextů: do 1. 9. 2017 Termín konání konference: 7. - 8. 12. 2017 Vědecký výbor konference: doc. Ing. arch. Irena Fialová - předsedkyně prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc., FA ČVUT prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková FA STU doc. Ing. arch. Lubica Vítková, PhD., FA STU doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D., FA VUT prof. PhDr. Petr Kratochvil, CSc., FUA TUL

Konference umožní porovnání a odborné recenzní zhodnocení výsledků výzkumu a tvorby studentů doktorského, event. magisterského stupně studia na FA ČVUT, FSv ČVUT, FA VUT Brno, UMPRUM, FA STU Bratislava a dalších středoevropských fakult se zvláštním důrazem na výměny zkušeností a navázání spolupráce mezi studenty, pracujícími na podobných tématech výzkumu napříč ústavy a fakultami. Konference navazuje na cyklicky pořádané mezinárodní konference doktorandů, které proběhly v Praze 2011 a 2014, V Bratislavě 2012  a 2015, a v Brně 2013 a 2016, přičemž má ambice rozšířit tyto konference na středoevropský prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.