PŮVOD A ATRIBUTY PAMÁTKOVÝCH HODNOT HISTORICKÝCH MĚST ČESKÉ REPUBLIKY

Projekt finančně podpořený z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní identity České republiky Ministerstva kultury ČR - NAKI II, Identifikační kód projektu DG16P02R025, 2016 - 2020
Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.