Výzkumné projekty

Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky

Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.