Výzkumné projekty

Kolektivní bydlení - utopie české architektury 1900-1989

V české architektuře pozorujeme po listopadu 1989 odklon od téměř tradičního myšlení o architektuře a architektonickém návrhu jako o metodě vizualizace sociální utopie. Nicméně přísný charakter české architektury v průběhu 20. století nevylučoval její utopický společenský náboj. Jeden z nejzajímavějších projevů architektury jakožto sociální utopie spatřuje česká umělecká historiografie ve vizi kolektivních domů. Cílem tohoto projektu je detailní průzkum otázky kolektivního bydlení v Československu v období 1900-1989, a to jak v poloze teorie a utopických návrhů, tak v poloze realizovaných staveb. Výzkum má přispět k lepšímu poznání dějin moderní a soudobé české architektury, dějin bydlení 20. století v českých zemích a dějin architektury jakožto nástroje sociální utopie.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.