Výzkumné projekty

Kolektivní bydlení - utopie české architektury 1900-1989

Hlavní řešitel

Guzik, H.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.