Zprávy

Vyhlášení interní soutěže v rámci Institucionálního plánu ČVUT pro rok 2020

FA ČVUT vyhlašuje vnitřní soutěž na podporu rozvojových projektů mladých týmů (RPMT) na Fakultě architektury ČVUT. Soutěž, která nahrazuje podporu v rámci FRVŠ, se vyhlašuje pro tyto tematické okruhy: Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů a Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti.

Soutěž bude dotována částkou 1 723 tis. Kč. Projekt musí být realizován v období od 1. 3. do 31. 12. 2020. Žadatel(é) musí o podporu žádat na předepsaném formuláři pro jednotlivého žadatele, respektive pro tým. Žádost se zasílá s podpisy žadatele, vedoucího projektu a vedoucího ústavu nebo kabinetu ve formátu PDF a word e-mailem na adresu soutez.ip@fa.cvut.cz, a to nejpozději do 10. 2. 2020 do 9.00 hodin.

Na individuální projekt je doporučená částka do 200 tis. Kč a na týmový projekt poskytne fakulta doporučenou částku odpovídající násobku počtu řešitelů a spoluřešitelů.

Další podrobnosti a formulář žádosti najdete ke stažení v příloze.

Výsledky soutěže budou uveřejněny do 1. 3. 2020

Podívejte se, jaké projekty byly v rámci vnitřní grantové soutěže podpořeny v minulosti

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.