Zprávy

ZKN, Tesař, Šulc. Nové ateliéry na FA

Se začátkem akademického roku otevírá fakulta tři nové ateliéry – dva architektonické a jeden designérský. Představí se na společné prezentaci všech ateliérových zadání v pondělí 12. 9. 2022 od 13 v posluchárně Kotěra v rámci FA RESTART.

Ateliéry, které budou nově na FA ČVUT působit, vzešly z výběrových řízení, která se konala v červenci a srpnu. Jan Jakub Tesař chce rozvíjet kritické myšlení studujících, plánuje spolupracovat s dalšími obory a zaměřit se i na práci s BIM programy Archicad a Revit. Asistovat mu bude Matěj Barla.

Pod zkratkou ZKN budou na FA vyučovat Tomáš Zmek, Jonáš Krýzl a Jan Novotný. I když ateliér patří pod Ústav urbanismu, bude nabízet práci ve všech měřítcích, neomezující se na urbanistická zadání. Důraz bude na diskusi, její rovnocennost a širší názorové spektrum (tři jsou více než dva).

Po několikaleté pauze se na FA vrací René Šulc, designér firem Lasvit, Lucis nebo Ton. Studenty a studentky povede k citu a respektu k materiálu a zodpovědnosti k environmentálním dopadům produktů.

Ateliér Tesař se v zimním semestru zaměří na bydlení. Pracovat bude na vizích chráněného bydlení a dalších alternativách k běžné developerské produkci. Druhé zadání, nové centrum na budoucí stanici metra D, bude ve spolupráci s dalšími ateliéry FA.

Botič, říčka protékající periférií Prahy až do jejího centra, bude tématem v ateliéru Zmek. Ze zkoumání jednotlivých prostředí vzejdou subtilní zásahy, řešení větších území i nová podoba zcela konkrétních míst.

Prototyp pracovní lampy a návrh nástrojů určených pro dělení materiálů, to jsou zadání ateliéru Šulc. Jako klauzurní práce, krátký úkol, budou nižší ročníky vymýšlet a vyrábět užitečný předmětu do 100 Kč, magistři suvenýr propagující Českou republiku.

Společná prezentace ateliérových zadání

Program slavnostního zahájení FA RESTART

Facebooková událost FA Restart

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.