Zprávy

Zatněme tipec vizuálnímu smogu!

Na půdě FA mimořádně vystoupí grafička a terapeutka veřejného prostoru Veronika Rút Fullerová. Představí Kuchařku kultivace českých měst a poradí, jak odstraňovat vizuální smog ve městě. Studující i vyučující všech oborů vítáni!

Veronika Rút Fullerová dala dohromady tým specialistů s mnohaletou praxí. Spoluautorkou knihy je Kristýna Drápalová, která poslední čtyři roky koordinovala boj proti vizuálnímu smogu v Praze a stojí za projektem Kultivovaná Praha. Urbanista Peter Bednár připojil cenné zkušenosti ohledně architektury a argumentace na podporu kultivace. Na právní rámec dohlížela právnička Anna Marie Valenová.

Takto zásadní dílo neuniklo pozornosti filosofu města a urbanismu Vladanu Klementovi: „aplikovat filozofii do praxe je pro mnohé studující stále nepředstavitelný problém, Kuchařka a celá myšlenka za ní jsou však důkazem nejen, že je to možné, ale navíc i navýsost praktické!“ Přednáška, která je součástí předmětu Filosofie, sociologie a psychologie II., se proto výjimečně otevře všem zájemkyním a zájemcům i mimo zapsané studentstvo.

Příručka zpracovává jak reklamní nosiče, tak kultivační kroky a návod na komunikaci s veřejností. Jde o sestavení komplexního plánu kultivace, který vychází z praxe Veroniky Rút Fullerové a dlouholetých zkušeností řady profesionálů z různých oborů. Publikace tedy obsahuje navíc kroky ohledně orientačního systému města nebo také zeleně a mobiliáře.

Publikace vyšla jako e-kniha a je k dispozici v PDF ke stažení zdarma zde.

Vztahy s veřejností Ústavu teorie a dějin architektury má na starosti Miroslav Pavel

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.