Zprávy

Do nadcházejícího akademického roku se dvěma novými ateliéry

Ateliér zaměřený na územní plánování a urbanismus v městském prostředí s důrazem na urbanistický detail povede Šimon Vojtík. Nový ateliér základů navrhování na Ústavu navrhování III Josef Čančík. Kromě vedoucích ateliérů bylo ve výběrových řízeních obsazeno také 17 míst asistentů, asistentek a vyučujících.
© Jiří Ryszawy

MgA. Josef Čančík

Vystudoval na Katedře architektury UMPRUM v atelieru Architektury 1 prof. akad. arch. Jindřicha Smetany, kde do roku 2014 působil jako jeho asistent. Studijní pobyt absolvoval na Royal Danish Academy of Fine Arts v Kodani. Pod hlavičkou vlastní praxe ECHTarchitektura se věnuje širokému spektru většinou komorních témat, od interiéru přes rodinný dům po veřejný prostor a dočasnou efemérní architekturu. V letech 2009–2018 se podílel na architektonické podobě Mezinárodního filmového festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. Na FA ČVUT působí od roku 2015. Spolu s Davidem Krausem vedl atelier, třikrát nominovaný na Olověného Dušana, v akademickém roce 2018/2019 byl asistentem hostujícího profesora Vasy Peroviće, následně asistentem v ateliérech Fránek a ZAN Brožová.

Šimon Vojtík vede nový ateliér na FA ČVUT.  | © ARCHUM architekti

Ing. arch. Šimon Vojtík, Ph.D.

Magisterské a postgraduální studium absolvoval na Fakultě architektury ČVUT v Praze. V roce 2013 založil ateliér ARCHUM architekti, který se věnuje urbanismu, územnímu plánování a architektuře jako komplexní disciplíně rozvíjející potenciál místa, udržitelné obytné prostředí a kultivovaný veřejný prostor. Je autorem řady územních a regulačních plánů, urbanistických studií a architektonických realizací převážně obytných staveb, například studií revitalizace sídliště Baba na Praze 6, Seifertovy ulice na Praze 3 nebo nábřeží řeky Mže v Plzni. Působil jako vedoucí projektant regulačních plánů města Kladna, byl členem komise územního rozvoje Prahy 10 a od roku 2017 je městským architektem Blatné.

Z výběrových řízení vzešlo také 17 nových asistentů, asistentek a vyučujících:

Odborné asistentky Ústavu památkové péče pro výuku památkové péče

Odborný asistent Ústavu památkové péče pro výuku památkové péče a stavebně historického průzkumu

Odborný asistent Ústavu památkové péče pro výuku památkové péče se zaměřením na specializaci péče o kulturní krajinu

Odborná asistentka pro cvičení v předmětu Nauka o stavbách – stavby pro kulturu a přednášky History of Theatre pro studenty Erasmu v anglickém jazyce

Odborný asistent ateliéru Redčenkov

Odborná asistentka ZAN Amblerová

Odborná asistentka ZAN Rössler

Odborný asistent ZAN Sládek

Vědecký pracovník podílející se na pedagogické činnosti, s podílem na výuce, přípravě a akreditaci magisterského vzdělávacího programu Development

Odborný asistent, specialista na problematiku developmentu staveb, s podílem na výuce předmětů Development I – Základy developmentu nemovitostí a Development II – Základy projektového řízení

Odborní asistenti ateliéru Zmek

Odborná asistentka předmětu U3 (Teorie) a U6 (Tendence)

Odborný asistent pro výuku v oblasti matematiky a deskriptivní geometrie se zaměřením na výuku v bakalářských a magisterských studijních programech Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design

Odborná asistentka pro výuku v oblasti statiky a nosných konstrukcí se zaměřením na výuku v bakalářských a magisterských studijních programech Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura

Odborný asistent ateliéru ZAN Marques

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.