Stavební fyzika II

Seznámit studenta s tepelně technickými požadavky obalových konstrukcí a s jejich možnostmi softwarového vyhodnocení v programu TEPLO. Představit problematiku difúze a kondenzace vodní páry. Ukázat možnosti posouzení tepelné stability obytné místnosti v letním a zimním období v programu STABILITA a SIMULACE. Z hlediska dvourozměrného teplotního pole uvést studenta do možnosti hodnocení dané problematiky v programu AREA. Poukázat na možnosti posouzení tepelných ztrát a energetického hodnocení budov, včetně možností snížení provozní energetické náročnosti budov.

Hlavním úkolem je ukázat studentovi potřebu týmové práce a důležitost koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich vliv na architektonický návrh objektu.

Související předměty

Stavební fyzika I

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková