Lidé

prof. Ing. arch. Irena Šestáková

proděkanka pro pedagogickou činnost, vedoucí ateliéru Šestáková – Dvořák

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.