Lidé

prof. Ing. arch. Irena Šestáková

proděkanka pro rozvoj a výstavbu, zástupkyně vedoucího Ústavu nauky o budovách, vedoucí ateliéru Šestáková–Dvořák

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout