Lidé

prof. Ing. arch. Irena Šestáková

proděkanka pro pedagogickou činnost, vedoucí ateliéru Šestáková – Dvořák

Autoři
Šestáková, I. ed. - Petrik, M. ed., - Kovářová, V. ed.
Publikováno v
Praha: CTU FA. Faculty Payments, 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Sborník
Autoři
Šestáková, I. - Tomandl, J. - Gál, O. orig. auth. - Voříšková, Š. orig. auth., - Lupač, P. orig. auth.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. ISBN 978-80-01-06531-0.
Rok
2019
Podkategorie
Překlad monografie
Anotace
The present publication summarises and organises the current knowledge on the impacts of architecture and the built environment on the mobility and orientation possibilities of persons with Parkinson’s disease. It supplements this existing knowledge with basic principles of spatial design so that requirements related to specific symptoms of Parkinson’s disease can be taken into account in a natural way. Emphasis is put on ensuring an independent and safe life while minimising the use of artificial compensatory elements. This publication is accompanied by videos demonstrating selected typical symptoms of Parkinson’s disease.
Autoři
Gál, O. - Poláková, K. - Hoskovcová, M. - Tomandl, J. - Čapek, V. - Berka, R. - Brožová, H. - Šestáková, I., - Růžička, E.
Publikováno v
MOVEMENT DISORDERS. 2019, 34(12), 1831-1838. ISSN 0885-3185.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Anotace
Background: Public spaces are usually designed with respect to various patient populations, but not Parkinson's disease. The objective of this study was to explore what type of easily applicable visual cueing might be used in public spaces and some interiors to improve gait in people with Parkinson's disease. Methods: Thirty-two patients with freezing of gait walked an 8-meter track on 6 different floor patterns in single- and dual-task conditions in random sequence. The reference pattern was a virtual large transverse chessboard, and the other patterns differed either in size (small floor stones), orientation (diagonal), nature (real paving), regularity (irregular), or no pattern. Time, number of steps, velocity, step length, cadence, and dual-task effect were calculated. The number and total duration of freezing episodes were analyzed. Results: Virtual, large, transverse floor stones improve time (P = 0.0101), velocity (P = 0.0029), number of steps (P = 0.0291), and step length (P = 0.0254) in Parkinson's disease patients compared with walking on no pattern. Virtual floor stones were superior in time and velocity to the real ones. Transverse floor stones were better than diagonal, whereas regular pattern stones were superior to irregular in some gait parameters. Subjectively, the reference pattern was preferred to the irregular one and to no pattern. No direct effect on freezing of gait was observed. Conclusions: Parkinson's disease patients may benefit from floor patterns incorporating transverse oriented large rectangular visual cues. Because public space can be regulated with respect to people with medical conditions, the relevant legislative documents should be extended to allow for parkinsonian gait disorder. © 2019 International Parkinson and Movement Disorder Society. © 2019 International Parkinson and Movement Disorder Society
Autoři
Šestáková, I. - Tomandl, J. - Voříšková, Š. - Lupač, P., - Gál, O.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. ISBN 978-80-01-06530-3.
Rok
2019
Podkategorie
Kniha
Anotace
Publikace shrnuje a uspořádává dosavadní poznatky z oblasti vlivu architektury a vystavěného prostředí na možnosti orientace a pohybu osob s Parkinsonovou nemocí. Tyto poznatky rozšiřuje o základní principy navrhování prostoru tak, aby byly přirozeně zohledněny požadavky související se specifickými projevy nemoci. Důraz je kladen na umožnění samostatného a bezpečného života při snaze minimální implementace umělých kompenzačních prvků. Přílohou publikace jsou názorné videomateriály, představující vybrané projevy typických příznaků Parkinsonovy nemoci.
Autoři
Zbořilová, Z. - Petrik, M. - Markgraf Hossingerová, M. - Šestáková, I. - Patelová, M., - Lomička, Z.
Publikováno v
Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2018. ISBN 978-80-01-06538-9.
Rok
2018
Podkategorie
Kniha
Anotace
Metodický materiál pro pedagogy pro projektový den Město všemi smysly - 5 výukových hodin. Slouží jako podklad pro testování metodiky programu pedagogy. Děti se na základě programu naučí vnímat architekturu a veřejný prostor, pochopí souvislosti fungování města, ve kterém žijí, a co má vliv na to, jak se člověk ve městě cítí.
Autoři
Šestáková, I. ed. - Zbořilová, Z. ed. - Petrik, M. ed. - Lupač, P. ed., - Smetanová, M. ed.
Publikováno v
CAMP Praha, 2018-10-25/2018-10-26. Praha: CTU FA. Faculty Payments, 2018. ISBN 978-80-01-06539-6.
Rok
2018
Podkategorie
Sborník
Autoři
Zbořilová, Z. - Petrik, M. - Šestáková, I. - Patelová, M. - Hossingerová, M., - Kovářová, I.
Publikováno v
Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2017. ISBN 978-80-01-06383-5.
Rok
2017
Podkategorie
Kniha
Anotace
Podklady pro metodiku k výuce architektury na základních školách a pro další volnočasové aktivity s dětmi. Na základě této metodiky se děti naučí vnímat architekturu a veřejný prostor jako důležitou součást kultury, pochopí souvislosti vývoje města, ve kterém žijí a co má vliv na to, jak se člověk ve městě cítí.
Autoři
Tomandl, J. - Šestáková, I.
Publikováno v
TecniCall. 2017,(1/2017), 18-19. ISSN 1805-1030.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
Cílem článku je ukázat rozdílné potřeby osob s Parkinsonovou chorobou a vliv architektonického a materiálového řešení na jejich orientaci a soběstačnost v prostředí.
Autoři
Šestáková, I. ed. - Petrik, M. ed. - Zbořilová, Z. ed., - Patelová, M. ed.
Publikováno v
Praha, 2017-10-13/2017-10-14. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2017. ISBN 978-80-01-06382-8.
Rok
2017
Podkategorie
Sborník
Autoři
Tomandl, J. - Šestáková, I.
Publikováno v
Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-06075-9.
Rok
2016
Podkategorie
Kniha
Anotace
Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, které přímo souvisí s úbytkem nervových buněk v mozku. Ty produkují dopamin - přenašeč informací. Vzhledem k chybějícímu dopaminu mozek nedokáže přenést informaci k pohybovému aparátu a dochází tak k postupné ztrátě kontroly nad pohybem. Cílem je ukázat rozdílné potřeby osob s Parkinsonovou chorobou a vliv architektonického a materiálového řešení na jejich orientaci a soběstačnost při minimální nutnosti dodatečně implementovat kompenzační prvky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.