Lidé

prof. Ing. arch. Irena Šestáková

proděkanka pro rozvoj a výstavbu, zástupkyně vedoucího Ústavu nauky o budovách, vedoucí ateliéru Šestáková–Dvořák

Vzdělání

1984–1985 stáž ČVUT, Fakulta architektury, Katedra teorie a dějin architektury
1979–1984 ČVUT, Fakulta architektury, Katedra teorie a dějin architektury

Odborná činnost

2011 projekt MPSV Navrhování bydlení pro osoby se zdravotním postižení, členka pracovní skupiny , koordinátorka závěrečné etapy celého projektu a přípravy manuálu
od 1991 vlastní architektonický ateliér
1985–1992 projektantka, Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů, středisko 07

Pedagogická činnost

od 2006 školitelka doktorandů
od 2004 vedoucí ateliéru architektonické tvorby specializovaného na stavby pro sociální služby, Ústav nauky o budovách
od 2003 přednášející v předmětech Nauka o stavbách I – III
1992–2003 odborná asistentka v architektonickém ateliéru doc. Ing. arch. Karla Fořtla, CSc., Ústav navrhování II

Akademické aktivity

od 2022 proděkanka pro rozvoj a výstavbu FA ČVUT
2012-2022 proděkanka pro pedagogickou činnost FA ČVUT
od 2010 členka Rady CŽV ČVUT
od 2010 členka Oborové hodnotitelské komise SGS ČVUT
2008-2010 vedoucí Ústavu nauky o budovách na FA ČVUT
2007–2009 členka Grantové komise ČVUT
2006–2010 proděkanka pro rozvoj FA ČVUT
2003–2005 členka Vědecké rady Ústavu biomedicínckého inženýrství ČVUT
1998–2001 členka AS FA ČVUT
1993–1997 členka Programové rady ČVUT
od 2022 členka Vědecko-umělecké rady FA ČVUT

Vybrané publikace

 • Tomandl J., Šestáková I.: Parkinsonova nemoc a architektura, Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha 2016, ISBN 978-80-01-06075-9
 • Tomandl J., Šestáková I.: Architektonické řešení prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí, Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha 2014, ISBN 978-80-01-05644-8
 • Váňová L., Šestáková I., Lupač P.: Trendy v bydlení pro seniory, vydala: Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha 2013, ISBN 978-80-01-05405-5
 • Šestáková I., Francová N., Sobek J., Procházková M.: Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Praha 2012, ISBN 978-80-7421-042-6
 • Šestáková I., Lupač P.: Budovy bez bariér - Návrhy a realizace, Grada Publishing, a.s., Praha 2010, ISBN 978-80-247-3225-1

Ocenění

 • Obytný soubor, Jinočany, U dráhy, Realitní projekt roku 2012, Czech Real Estate Awards
 • Parlament České republiky Šternberský palác, Praha 1 – Malá Strana, Malostranské nám. 7, rekonstrukce, Stavba roku 1996

Vybrané projekty a realizace

 • Rekonstrukce a dostavba Lauderovy základní školy a gymnázia, Praha 2, projekt 2017, realiazce 2018
 • Komunitní centrum a bydlení pro seniory, Satalice, projekt 2017, realizace 2018
 • Rekonstrukce libeňské synagogy a dostavba rabínského domku, projekt 2017
 • Přestavba staré menzy ČZU na výukový pavilon, Praha 6 – Suchdol, projekt 2008-11, realizace 2012
 • Obytný soubor Třebohostická, Praha 10, projekt 2007 - 2020, realizace 2021

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout