Lidé

Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.

AKADEMICKÉ AKTIVITY

  • členka Oborové hodnotitelské komise ČVUT OHK 1
  • hodnotitelka grantových žádostí SGS ČVUT
  • členka komisí pro obhajoby BP, DP, SDZ a obhajoby Ph.D na FA ČVUT

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.