Lidé

doc. Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.

koordinátorka doktorského studia, poradenská a informační činnost pro doktorandy a uchazeče o doktorské studium, oddělení pro vědu a výzkum

Předměty

519U1B, 519U1K Urbanismus I
519U5N, 519U5K Urbanismus V

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Jan Jehlík