Lidé

doc. mgr Hubert Kamil Guzik, Ph.D.

pedagogický a vědecký pracovník, předseda Disciplinární komise a člen Komise pro rovné příležitosti FA ČVUT

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.