Lidé

doc. mgr Hubert Kamil Guzik, Ph.D.

pedagogický a vědecký pracovník, předseda Disciplinární komise a člen Komise pro rovné příležitosti FA ČVUT

Doktorandi

Vzdělání

• 2001–2009: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

• 1994–2001: Uniwersytet Warszawski, Historická fakulta, Varšava, Polsko

Zaměstnání v akademické sféře

• od 2009: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.