Lidé

Mgr. Hubert Kamil Guzik, Ph.D.

Autoři
Guzik, H.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
In 1945–1948, a period of hybrid democracy and building of the welfare state, Czech architects and planners began asking how ‘our workers’ actually want to live. To ascertain the opinions and preferences of future residents of planned mass housing developments, they began to use public opinion polls. In Czechoslovakia, these surveys were conducted less frequently and a few years later than in Great Britain, Scandinavia, or France. However, they still provide a noteworthy and relatively comprehensive source of information.
Autoři
Guzik, H.
Rok
2018
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
Kapitola sleduje situaci bytového družstevnictví za první československé republiky. Upozorňuje mj. na rozdíly v popularitě kooperativního bydlení mezi jednotlivými regiony a roli kulturně-ekonomické elity v propagování konceptu bytového družstevnictví. Z architektonického hlediska se na sledovaném jevu jakožto nejzajímavější jeví fakt, že většina obytných družstevních domů operovala konzervativním architektonickým tvaroslovím či vznikala bez účasti architektů.
Autoři
Guzik, H.
Rok
2018
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
Kapitola přibližuje témata diskusí probíhajících na Mezinárodním bytovém kongresu uspořádaném v Praze roku 1935 Mezinárodní federací pro bytovou péči a stavbu měst. Na příkladu této dnešními historiky architektury polozapomenuté události lze ilustrovat nejen internacionalizaci československé debaty o bydlení, ale také fakt, že do otázky bydlení byli angažování v té době nejen architekti, ale také široké spektrum odborníků. Kapitola představuje také Výstavu československých měst, jež pomocí jazyka obrazové statistiky přibližovala účastníkům kongresu sociodemografickou strukturu českých a slovenských metropolí.
Autoři
Guzik, H.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
The concept of a collective house that would include apartments and a wide array of communal facilities was a topic of intensive debate in Czechoslovakia throughout the 20th century. This topic was popular not only among architects, but most importantly among feminists, social activists, sociologists, politicians or businessmen. Debaters projected onto these houses their ideas of a future political and social system of Czechoslovakia. For some, shared living was a way to facilitate the arrival of communism, for others it represented a means to develop liberal capitalism. This article presents the political framework behind the idea of collective housing in Czechoslovakia.
Autoři
Guzik, H.
Rok
2018
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
Kapitola stručně shrnuje dvě linie uvažování o kolektivním bydlení v Československu mezi světovými válkami: první, jež lze označit za liberálně-feministickou, a druhou, jež těžila z utopicko-marxistických teorií dobové avantgardy. Vedle vybraných návrhů od funkcionalistických architektů jsou představeny také realizované příklady kolektivního bydlení dvacátých a třicátých let 20. století.
Autoři
Guzik, H.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Rozsáhlá recenzní esej, jež se u příležitosti výstav Bydliště: panelové sídliště (UPM) a Paneland (MG) pokouší o kritické zhodnocení aktuální české debaty o socialistickém dědictví v oblasti obytné výstavby. Hlavní pozornost text zaměřuje na zatím nejméně probádané období v dějinách paneláků – jejich paušální odmítnutí v osmdesátých a devadesátých létech 20. stol.
Autoři
Guzik, H.
Rok
2017
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
Kapitola popisuje sociologicko-ekonomické koncepty kolektivního bydlení, které se zrodily v okruhu liberálních intelektuálů a feministek kolem Tomáše Garrigue Masaryka. Oproti dosavadním publikacím kapitola vyzdvihuje vliv německého socialismu před rokem 1918, analyzuje souvislost uvažování o koldomech s liberalismem a utilitarismem, popisuje konkrétní kroky, jež české feministky předsevzaly k realizaci svých nápadů, a také sleduje názory, které s představou o budoucích Einküchenhäuser polemizovaly.
Autoři
Guzik, H. ed. - Dvořáková, D. ed. - Kužvartová, L. ed. - Pachmanová, M. ed. - Nemeš, T. ed. - Hrabová, M. ed. - Čapková, H. ed. - Novotná, E. ed. - Daňková, H. ed. - Mertová, M. ed., - Erbanová, E. ed.
Rok
2017
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Související lidé
Anotace
Kniha věnovaná českým a zahraničním příkladům kolektivních domů ve 20. století.
Autoři
Guzik, H.
Rok
2017
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
Kapitola prezentuje první architektonickou realizaci rodinného kolektivního domu v Československu, postavenou architektem Rudolfem Hrabětem počátkem dvacátých let 20. století v Praze. Dokládá souvislost programu budovy s myšlenkami masarykovského feminizmu a analyzuje také příčiny toho, proč Červené domy záhy po tom, co byly dokončeny, ztratily svůj kolektivní charakter.
Autoři
Vorlík, P. - Brůhová, K. - Zikmund, J. - Guzik, H. - Hoffmannová, A. - Popelová, L. - Vicherková, V. - Horáček, M., - Kracík, M.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
Soupis kulturních památek, návrhů na prohlášení a zbořených nebo zničených poválečných staveb v České republice, vypracovaný pracovní skupinou při ČNK ICOMOS.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.