S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Územní plánování III

Prostorové a strategické plánování

Tématem kurzu je člověk, prostředí, čas a změna. Studenti se učí získávat a zpracovávat informace, komunikovat se slovem, textem a grafikou a hledat reálná řešení konkrétních urbanistických problémů. Program podle možností navazuje na analýzy zpracované studenty v rámci UP II a hledá strategii k dosažení pozitivní změny v území. Cvičení má převážně charakter semináře.

Na základě poznatků z tohoto předmětu je student připraven pro vypracování ateliéru AT V nebo AT VZ – Prostorové plánování, případně diplomního projektu řešícího rozsáhlé území. Předchozí absolvování předmětu UP II je vhodné, ale nikoli nutné.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková