Územní plánování III

Prostorové a strategické plánování

Tématem kurzu je člověk, prostředí, čas a změna. Studenti se učí získávat a zpracovávat informace, komunikovat se slovem, textem a grafikou a hledat reálná řešení konkrétních urbanistických problémů. Program podle možností navazuje na analýzy zpracované studenty v rámci UP II a hledá strategii k dosažení pozitivní změny v území. Cvičení má převážně charakter semináře.

Na základě poznatků z tohoto předmětu je student připraven pro vypracování ateliéru AT V nebo AT VZ – Prostorové plánování, případně diplomního projektu řešícího rozsáhlé území. Předchozí absolvování předmětu UP II je vhodné, ale nikoli nutné.

Související předměty

521UP1, 521UP1K Územní plánování I
521UP2, 521UP2K Územní plánování II

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.