Lidé

Ing. Lenka Prokopová, Ph.D.

Autoři
Prokopová, L. - Bošová, D.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Our paper is focused on translucence of daylight through micro-glass-bubbles. We applied Glass Micro Bubbles as outside thermal insulation on a cargo container and researched their influence on quantity of Daylight in interior. In the roof of the cargo container is a lengthwise roof skylight and its outside surface was coated of this innovative glass material. We used simple mono-cellular hollow spherical elements, known as the - Glass Micro Bubbles. They are made of borosilicate glass, which is resistant to water and is chemically stable. For this research we chose two identical cargo containers with a lengthwise roof skylight. Our input variables were - thin (2mm) external coating layer of Glass Micro Bubbles. Glass Micro-Bubbles were applied on the whole external surface of one of the container - including a roof skylight. Therefore, it was possible to measure translucence of daylight through the 2 mm layer of Glass Micro Bubbles on these two samples (containers). Our main question is: Is it possible to use this innovative material - Glass Micro Bubbles as outside thermal insulation in order to improve thermal and technical parameters and at the same time not to radically worsen daylighting parameters of indoor environment?
Autoři
Novotný, F. - Prokopová, L., - Bošová, D.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
As innovative materials based on glass our research picks substances that can be applied on the glass or glazed structures and objects and effects positively and improve the quality of their inner environment. In this research project is new material applied to the sample glass material and other matrices for which we assume "inappropriate" physical properties of thermal conductivity and light transmittance. Glass bubbles are used as thin-layered internal isolation. Observed parameters are the thickness, color, structure and texture of applied materials. Among the major measurable values is light and heat transmission in both summer and winter (ie bidirectional passages of the heat and light energy). These parameters also relate to the requirements for the quality and quantity of throughput light and heat radiation.
Autoři
Novotný, F. - Prokopová, L., - Bošová, D.
Rok
2017
Podkategorie
Abstrakt ve sborníku
Anotace
Za inovativní materiály na bázi skla považujeme pro náš výzkum takové, které je možno aplikovat na skleněné resp. prosklené konstrukce objektů a které zlepšují kvalitu jejich vnitřního prostředí. Pro tento výzkumný záměr nanášíme materiály na vzorky skleněných konstrukcí a další matrice, u nichž předpokládáme „nevhodné“ fyzikální vlastnosti v oblasti tepelné vodivosti a světelné propustnosti. Zkoumanými parametry jsou tloušťka, barevnost, struktura a rozsah nanášených materiálů. Z hlavních měřitelných hodnot se jedná především o světelnou a tepelnou „propustnost“ jak v létě, tak v zimě (tedy o obousměrné prostupy tepelné a světelné energie). Tyto parametry dále vztahujeme k požadavkům na kvalitu a množství propuštěného světelného a tepelného záření. Pro první fázi výzkumu je rozhodujícím kritériem technologie nanášení zkoumaného materiálu a jeho zvolené nosné a fixační médium, které se liší dle použité matrice a polohy aplikace (interiér / exteriér). Dalším sledovaným parametrem budou v následujícím výzkumu limity estetického působení a výtvarného pojetí skleněné aplikace – výběrem materiálů a výrazových prostředků budeme cílit na originalitu návrhu, jeho praktické uplatnění a přínos oboru stavebního skla.
Autoři
Prokopová, L. - Bošová, D., - Novotný, F.
Rok
2017
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Innovative materials, which can be applied to the glass and glass structures, allow us to improve their physical properties and thus directly affect the quality of the internal environment inside the glazed objects. For us it is examined innovative material is again glass - its form - elements that exhibit extreme reflective properties and allows a significant improvement in thermal and technical properties of glass constructions. We use simple mono-cellular hollow spherical elements, known as the "Glass Bubbles". They are made of borosilicate glass which is resistant to water and is chemically stable. Now we can focus on translucence of daylight through micro-glass-bubbles. We applied Glass Micro-Bubbles like indoor thermal insulation in cargo container and researched indoor thermal in context with quantity of Daylight in interior. In the roof of cargo container is linear skylight and its indoor surface was coated of this innovative glass material. Our main question is: It is possible to use this innovative material "Glass Bubbles" - 3M in order to improve thermal, technical and fundamentally do not worsen daylighting parameters of indoor environment?
Autoři
Prokopová, L. - Bošová, D.
Rok
2017
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Paper is focus on translucence of daylight through micro-glass-bubbles. We applied Glass Micro-Bubbles like external thermal insulation and internal thermal insulation on skylight in cargo container and researched their influence on quantity of Daylight in interior. For this research were chosen three identical cargo containers with linear skylight. Glass Micro-Bubbles were completely applied into the whole external surface one of the containers and into the whole internal surface one of the containers - including a roof skylight. Therefore, it was possible to measure translucence of daylight through the 2 mm layer of Glass Micro Bubbles on these three samples (containers). Our main question is: It is possible to use this innovative material - Glass Micro-Bubbles like internal or external thermal insulation in order to improve thermal and technical parameters and fundamentally do not worsen daylighting parameters of indoor environment?
Autoři
Novotný, F. - Prokopová, L., - Bošová, D.
Rok
2017
Podkategorie
Abstrakt ve sborníku
Anotace
Our research is based on innovative use of the hollow glass micro-spherical material "Glass micro-bubbles" 3MTM. We apply this material like a thin-layer additional thermal insulation/shielding for polycarbonate and steel matrices. 3 identical cargo container units with polycarbonate roof skylight are used for the research: A - without application, B - with inner application of Glass micro-bubble coating and C - with outside application of Glass micro-bubble coating. Observed parameters are translucence of daylight through layer of micro-glass bubbles on the skylight, the indoor temperature and humidity and the surface temperature of the outer and inner shell are measured.
Autoři
Novotný, F. - Prokopová, L., - Bošová, D.
Rok
2017
Podkategorie
Abstrakt ve sborníku
Anotace
As innovative materials based on glass our research picks substances that can be applied on the glass or glazed structures and objects and effects positively and improve the quality of their inner environment. In this research project is new material applied to the sample glass material and other matrices for which we assume "inappropriate" physical properties of thermal conductivity and light transmittance. Glass bubbles are used as thin-layered internal isolation. Observed parameters are the thickness, color, structure and texture of applied materials. Among the major measurable values is light and heat transmission in both summer and winter (ie bidirectional passages of the heat and light energy). These parameters also relate to the requirements for the quality and quantity of throughput light and heat radiation.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.