Lidé

doc. Ing. Lenka Prokopová, Ph.D.

Autoři
Richtrová, D. - Prokopová, L.
Publikováno v
Vytápění, větrání, instalace. 2024, 34.(1), 14-19. ISSN 1210-1389.
Rok
2024
Podkategorie
Článek
Anotace
Příspěvek zhodnocuje změnu požadavků na energetickou náročnost budov pro novostavby od 1.1.2022 oproti předešlým požadavkům. Byť se jedná o dlouhodobě plánovanou změnu, její dopad na průběh stavebního řízení a výsledné možnosti výstavby nových budov jsou výrazné. V příspěvku byly hodnoceny možnosti řešení obvyklého bytového domu s ohledem na splnění energetické náročnosti budovy před 1.1.2022 a nyní. Modelový případ je řešen navyšováním kvality tepelně technických vlastností obálky budovy a posléze úpravami technologickými. Vzhledem k růstu cen energií i cen na trhu práce se jedná o velmi aktuální tématiku.
Autoři
Richtrová, D. - Prokopová, L.
Publikováno v
In: Proceedings of 23rd International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2023,volume 23, issue 6.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2023. p. 547-554. vol. 23/6.1. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7603-61-3.
Rok
2023
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
As of 1.1.2023, a legal obligation under Decree No. 264/2020 Coll., Section 4, point 1 and Section 12 to calculate the total delivered energy for buildings with cooling, humidity adjustment and/or electricity generation by a maximum hourly step has been established in the Czech Republic. The current monthly calculations represented stationary thermal balances of losses and gains. The new hourly calculation is a dynamic model. The accuracy of the model increases significantly based on the solution of the differential equations of heat conduction of thermal inertia of the structures. This increases the accuracy of the modelling of the energy performance of the buildings and it is questionable what impact this will have on the evaluation of PENB.
Autoři
Richtrová, D. - Bošová, D., - Prokopová, L.
Publikováno v
[Research Report] Praha: CTU FA. Department of Construction Engineering II, 2023.
Rok
2023
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Předmětem této expertní zprávy je vyhodnocení měření denního osvětlení v prostorech typů předem zadaných identických místností „BD Bohdalecké kvarteto“ v ulici U plynárny v Praze 4 – Michle
Autoři
Richtrová, D. - Prokopová, L., - Bošová, D.
Publikováno v
In: Kurz osvětlovací techniky XXXVII. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2023. p. 138-144.
Rok
2023
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Článek poukazuje na možné měření světelné propustnosti zasklení v „in situ“, kde hraje hlavní roli poloha zasklení vůči exteriérovým podmínkám pozadí. Měření denního osvětlení a souvisejících veličin, je velmi náročnou disciplínou, jelikož výsledné hodnoty závisí na velkém počtu proměnných okrajových podmínek a jejich vzájemném působení. Pro stanovení hodnoty propustnosti zasklení se standardně využívá laboratorního měření a výpočtů. V praxi může nastat případ, kdy je potřeba zjistit světlenou propustnost na již zabudovaném prvku se zasklením. Z experimentu vyplývá, že problematika exteriérového pozadí má velký vliv na výsledné naměřené hodnoty světlené propustnosti zasklení.
Autoři
Jakůbek, J. - Prokopová, L. - Pavlas, M. - Zobal, O., - Majna, M.
Publikováno v
[Research Report] Praha: CTU. Faculty of Architecture, 2023.
Rok
2023
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Výzkumná zpráva popisuje pojekt dřevěného mobilního objektu, obsahuje rešerši okrajových podmínek z hlediska možného konstrukčního řešení a vytvoření konceptu, přes studii mobilního dřevěného objektu pro funkci laboratoře a následného vytvoření modelu BIM v detailu jednotlivých prvků pro provádění. Spoučástí je kompletní prováděcí dokumentace dřevěného objektu.
Autoři
Richtrová, D. - Bošová, D., - Prokopová, L.
Publikováno v
[Research Report] Praha: CTU FA. Department of Construction Engineering II, 2023.
Rok
2023
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Předmětem této expertní zprávy je vyhodnocení poměrového měření propustnosti typů zasklení v prostorech předem zadaných identických místností „BD Bohdalecké kvarteto“ v ulici U plynárny v Praze 4 – Michle.
Autoři
Richtrová, D. - Bošová, D., - Prokopová, L.
Publikováno v
[Research Report] Praha: CTU FA. Department of Construction Engineering II, 2023. Report no. 15124/830/8302309E000.
Rok
2023
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Poměrové měření prostupu světla transparentního střešního systému NEBESYS typu BOBROVKA s perforací 30% ve sklonech (60°, 45°, 30°) pod rovnoměrně zataženou umělou oblohou s gradací jasu od horizontu k zenitu 1:3
Autoři
Richtrová, D. - Bošová, D., - Prokopová, L.
Publikováno v
[Research Report] Praha: CTU FA. Department of Construction Engineering II, 2023. Report no. 15124/830/8302309E000.
Rok
2023
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Poměrové měření prostupu světla transparentního střešního systému NEBESYS typu BRNĚNKA s perforací 30% ve sklonech (60°, 45°, 30°) pod rovnoměrně zataženou umělou oblohou s gradací jasu od horizontu k zenitu 1:3
Autoři
Richtrová, D. - Bošová, D., - Prokopová, L.
Publikováno v
[Research Report] Praha: CTU FA. Department of Construction Engineering II, 2023. Report no. 15124/830/8302309E000.
Rok
2023
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
oměrové měření prostupu světla transparentního střešního systému NEBESYS typu ČESKÁ ŠABLONA 315 s perforací 30% ve sklonech (60°, 45°, 30°) pod rovnoměrně zataženou umělou oblohou s gradací jasu od horizontu k zenitu 1:3

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.