Lidé

doc. Ing. Lenka Prokopová, Ph.D.

Předměty

524SF1B Stavební fyzika I
524SF2 Stavební fyzika II
524TZIB, 524TZIK TZB a infrastruktura sídel I

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.