Lidé

prof. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.

garantka předmětu Nauka o stavbách V - Koncept a interpretace

VZDĚLÁNÍ

2017 – habilitace na FA ČVUT v Praze

2016 – obhájení disertační práce na FA ČVUT v Praze

1982 – 1987 Fakulta architektury ČVUT

DLOUHODOBÉ STÁŽE

2014 - GSAPP Columbia University v rámci Fulbrightova stipendia

2014 - Department of City Planning New York

ODBORNÁ ČINNOST

2018 – dosud – Členka Kolegia ředitele IPR, místopředsedkyně Gremiální rady IPR

Do 2018 - Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2, 128 00

Ředitelka sekce detailu města, vedoucí Kanceláře veřejného prostoru

1996 – dosud – MCA atelier s.r.o., Dykova 1, Praha 10, 10100

Společník, ředitel, samostatný projektant

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

Od 2017 - školitel doktorandů

2015 – dosud – FAČVUT, Thákurova 9, Praha 6, 16000

Vědecký a pedagogický pracovník

Vedoucí předmětu Koncept a interpretace

Od 2012 - Přednášky na Stavební a Dopravní fakultě ČVUT; přednášky na UMPRUM

PROFESNÍ AKTIVITY

2017 - Místopředsedkyně gremiální rady IPR

2014 - 2018 - Členka Rady památky UNESCO – Ministerstvo kultury a HMP

2000 – dosud – členka porot tuzemských a mezinárodních architektonických soutěží

VYBRANÉ PUBLIKACE

Melková, Pavla, Hrany dne, Arbor vitae, Řevnice 2017

Melková, Pavla, Prostor pro člověka v tvorbě Michala Škody, Arbor vitae, Řevnice 2016

Melková, Pavla, Humanistická role architektury, Arbor vitae, Řevnice 2016

Melková Pavla a kolektiv Kanceláře veřejného prostoru IPR, Public Space Development Strategy, IPR, Praha, 2016

Melková Pavla a kolektiv Kanceláře veřejného prostoru IPR, Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy, IPR, Praha 2014

Melková Pavla a kolektiv Kanceláře veřejného prostoru IPR, Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy, IPR, Praha 2014

Melková Pavla a kolektiv Kanceláře veřejného prostoru IPR, Koncepce pražských břehů, IPR, Praha 2014

Melková, Pavla, Cikán, Miroslav, Stůl u okna, na stole kniha, A Table at the Window, a Book Upon the Table, Arbor vitae, 2014

Melková, Pavla, Prožívat architekturu, Arbor vitae, Řevnice 2013
Melková, Pavla, Cikán, Miroslav, Bastion XXXI u Božích muk, Praha 2012

VYBRANÉ VĚDECKÉ A VÝZKUMNÉ PRÁCE

2016 - Humanistická role architektury v současné společnosti, Doktorská práce (Ph.D.)

2013–2015 - Programový projekt hl.m. Prahy 2013–15 SKHP 201211223/MHMPP05SMPIF: Inovace metodiky a metodologie zadávání územních plánů, jejich věcných a formálních stránek, vztah strategie rozvoje města a způsobu zpracování plánů se zvláštním zřetelem k formulování fenoménu obrazu města

VYBRANÉ REALIZACE, SPOLU S MIROSLAVEM CIKÁNEM, MCA ATELIER

2018 - Památník Jana Palacha ve Všetatech, v realizaci

2018 - Rekonstrukce objektů Anenská – Karlova, realizace

2017 - Obytný komplex v Praze, návrh

2017 - Obytný komplex v Praze, návrh

2017 - Administrativní budovy v Praze, návrh

2017 - Rekonstrukce parku Folimanka v Praze 2, etapová realizace

2015 - Rekonstrukce Alšova nábřeží v Praze 1 a realizace, sochy J. Hejduka, realizace

2014 - Atelier Zbyňka Sekala, architektonické řešení stálé expozice v NG v Praze 7, 1 místo ve vyzvané architektonické soutěži a realizace

2014 - Rekonstrukce historické chalupy v Horní Světlé pod Luží, realizace

2011 - Revitalizace Bastionu XXXI v Praze 2, 1. místo v architektonické soutěži a Hlavní cena Grand prix české architektury 2012, realizace

2000-2009 - Rekonstrukce Husova sboru na Vinohradech v Praze 10 (Pavel Janák, 1933), realizace

2009 - Rekonstrukce činžovních domů na Janáčkově nábřeží v Praze 1, realizace

2008 - Rekonstrukce a dostavba vily Na Lužci v Praze 6, realizace

2007 - Úprava ulice V Kotcích v Praze 1, realizace

2002-2006 - Rekonstrukce objektu v Haštalské ulici v Praze 1 (Osvald Polívka 1901), realizace

2006 - Zenová zahrada v areálu Kolbenova city development v Praze 9, realizace

2006 - Novostavba rodinného domu v Praze 5 Jinonicích, realizace

2005 - Řešení protipovodňové uzávěry Čertovky v Praze, realizace

1999 - Architektonický atelier, realizace

1998 - Rekonstrukce činžovního domu Mánesova, realizace

VYBRANÉ STRATEGIE A KONCEPCE

2018 - Koncepční studie okolí Národního Muzea, spolupráce na projektu, (KVP IRP)

2017 - Koncepce rozvoje veřejného prostoru kampusu Dejvice, (MCA atelier)

2017 - Koncepce revitalizace řeky Cidliny v Jičíně, (MCA atelier)

2017 - Koncepce revitalizace Císařského ostrova v Praze, vedoucí projektu, (KVP IRP)

2017 - Koncepční studie revitalizace Táborské ulice v Praze, vedoucí projektu, (KVP IRP)

2016 – 2017 - Pražské židle, vedoucí projektu, (KVP IRP)

2016 Koncepční studie revitalizace Vinohradské ulice v Praze, vedoucí projektu, (KVP IRP)

2016 - Koncepční studie revitalizace Dvořákova nábřeží v Praze, vedoucí projektu, (KVP IRP)

2016 - Koncepční studie revitalizace Klapkovy ulice v Praze, vedoucí projektu, (KVP IRP)

2014 - Koncepce pražských břehů, vedoucí projektu, (KVP IRP)

ÚČAST NA VÝSTAVÁCH – VÝBĚR, SPOLU S MIROSLAVEM CIKÁNEM, MCA ATELIER

2017 - Veřejný prostor CZ, Galerie Jaroslava Fragnera, skupinová výstava, Praha

2017 - Drazí architekti, Galerie architektury Brno, skupinová výstava, Brno

2015 - Výstava Grand prix obce architektů, skupinová výstava, Praha

2014 - Výstava CZECHSCAPE, skupinová výstava, Praha

2014 - Stůl u okna, na stole kniha, výstava MCA atelier v Domě umění České Budějovice, autorská výstava

2013 - Mezinárodní výstava současné krajinářské architektury Visegrádských zemí, skupinová výstava

2013 - East Centric Arhitext Awards exhibition Bucharest, skupinová výstava, Bukurešť

2012- Výstava Grand prix obce architektů, skupinová výstava, Praha

VYBRANÁ OCENĚNÍ

2014 - Nominace na cenu Architekt roku

2013 - první cena East Centric Arhitext Awards competition

2013 - nominace European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award
2012 - Hlavní cena Grand prix architektury

2012 - cena primátora hl. m. Prahy

2012 - nominací na cenu Klubu za starou Prahu

OCENĚNÍ V ARCHITEKTONICKÝCH SOUTĚŽÍCH – VÝBĚR, SPOLU S MIROSLAVEM CIKÁNEM, MCA ATELIER

1. místo: Celková obnova náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze

1. místo: Revitalizace Bastionu u Božích muk v Praze
1. místo: Obnova státního hradu Bečova

3. místo: Obnova náměstí Jana Palacha v Praze

3. místo: Úpravy Václavského náměstí v Praze

1. místo: Výtvarné dílo – národní památník hrdinů heydrichiády v Praze

1. místo: Památník Jana Palacha ve Všetatech

1. místo: Revitalizace náměstí v Písku

3. místo: Památník Zámeček Pardubice

1. místo: Interiér evangelického kostela na Smíchově

1. místo: Revitalizace náměstí v Jihlavě

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout