Lidé

doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.

garantka předmětu Nauka o stavbách V - Koncept a interpretace

Předměty

518NSKI, 518NSKIK Nauka o stavbách V (Koncept a interpretace)

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout