Lidé

prof. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.

garantka předmětu Nauka o stavbách V - Koncept a interpretace

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Trvání projektu
2021
Anotace
Komunikácia a interpretácia architektúry predstavuje dôležitý aspekt súčasnej diskusie smerom dovnútra i von z komunity architektov. Tok informácií väčšinou prebieha medzi účastníkmi komunikácie oboma smermi. Pri rozbore témy je možné sa dopracovať ku skupine tokov, ktoré sa dajú zjednodušene vyjadriť takto: architekti - architektom; architekti - verejnosti; verejnosť - architektom; verejnosť - verejnosti. Každý z týchto smerovaní má svoje špeciká vhodné na bližšie skúmanie a zvolenou skupinou pre účasť a výskum v rámci grantovej schémy sú študenti architektúry. Obsahovo sa výskumná práca zameria na priamu kooperáciu so študentami formou workshopu, v rámci ktorého budú účastníci postavení do rôznych komunikačných a interpretačných situácií, i v rámci profesie netradičných. Výsledky workshopu budú riešiteľmi výskumu spracované a odprezentované formou brožúry a článku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout