Lidé

Ing. arch. Michaela Mrázová

odborná asistentka ZAN Balejová

Autoři
Balejová Bártová, D. ed. - Mrázová, M. ed. - Křivanová, Z. ed. - Soroka, K. ed. - Řepková, E. ed. - Scsevliková, V. ed., - Shevchuk, R. ed.
Publikováno v
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2023. ISBN 978-80-01-07145-8.
Rok
2023
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
Volné pokračování ke knize Drobné perly české architektury od Jiřího T. Kotalíka, Davida Vávry a Yvonny Fričové. Výběr staveb, texty, básně i fotografie připravili studenti a pedagogové ateliéru ZAN Balejová-Mrázová v rámci cvičení pozorovat své okolí okem architekta a zároveň objevitele. Přáním autorů prvotní sbírky bylo, aby se kniha stala pro čtenáře inspirací k hledání dalších perel ve svém okolí a aby z nich sestavili vlastní zdobnou šňůru. My jsme tuto hozenou rukavici zvedli a na mistrovský veletucet jsme navázali studentskou kopou. Studenti se vydali hledat v místech jim důvěrně známých kapličky, schody, trafostanice, brány, altány… Diskuse o možných kandidátech na Perlu byly dlouhé. Jak poznat hodnotu? V čem spočívá? V architektonické formě, v detailu, materiálu, v konstrukci? V souvislostech? V příběhu? V osobnosti architekta a kontextu celého jeho díla? Každý z ateliéru přispěl alespoň třemi perlami. Každou z šedesáti staveb představujeme autorskou fotografií, popisem, osobním setkání a v neposlední řadě básní – ke sdělení nesdělitelného. Kniha je výletem po domovinách našich prváků, záznamem jejich osobního setkání s architekturou. Tak jako náš vzor je tato kniha poznáním: obdivu hodné stavby a úžasná místa jsou všude. Učíme se je vidět. Přidejte se k nám.
Autoři
Stempel, J. - Tesař, J. - Pištěk, P. - Hyblerová, A., - Mrázová, M.
Publikováno v
Praha: KANT - Karel Kerlický 2009, 2020. ISBN 978-80-7437-323-7.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Anotace
Individuální rodinné domy zůstávají tím zásadním, co určuje podobu našich sídel a tedy i vystavěného životního prostředí. I přes vysoké investice do staveb bývá jejich urbanistická a architektonická kvalita často opomíjena, objekty publikované v odborném tisku stále tvoří pouhá procenta celkové produkce. Převažují nekvalitní a zaměnitelné katalogové projekty. Sestavení další publikace s necelou stovkou dobrých příkladů má vylepšit obecné povědomí o smyslu a přínosu architektonického návrhu a zároveň představit širokou škálu konkrétních možností. Autorský výběr z více než tří stovek nabídnutých či jinde vyhledaných realizací chce ukázat celou šíří architektonické práce. Domy se odlišují nejen svoji lokalitou – některé stojí v historické zástavbě, jiné v nové zástavbě na okraji sídel – stavebním materiálem nebo velikostí, ale především způsobem, jakým architekti naplnili požadavky svých klientů. Mají odlišné prostorové a provozní uspořádání, různou tvář a styl. Některé domy jsou tradiční a archetypální, jiné moderní, další až konceptuální. Někdy se výrazně liší i projekty stejných autorů. Mezi vybranými stavbami nechybějí ani vlastní domy architektů či jejich snahy o nabídnutí typového projektu či úsporného stavebního systému. Všem stavbám je však společná právě nenahraditelná práce autora/architekta, kterou lze pozorovat nejen na první pohled, ale i při detailním studiu dokumentace. Právě účelné uspořádání vlastního bydlení, beroucí ohled nejen na pořizovací i provozní náklady, ale zejména na osobnost investora a jedinečnost každého pozemku jsou tím, co architektuře rodinných dává význam. Každý dům doprovází fotodokumentace, základní informace se stručným popisem a rovněž výkresová v dokumentace v jednotném měřítku 1:333, která umožňuje snadné porovnání velikostí.
Autoři
Mrázová, M.
Publikováno v
Architect +. 2018, 01/2018(8), 36-37.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Původní objekt z roku 1997 téměř zoufale potřeboval celkovou modernizaci a zvětšení objemu, aby špička české reprezentace nemusela trénovat na chodbách a v kancelářích. Ministerstvo obrany, v roli investora, zveřejnilo na tendermarketu výběrové řízení na zpracování studie proveditelnosti v rámci ověření možnosti zvětšení stávající loděnice ASC Dukla. Na základě nejnižší nabídky byla navázána spolupráce s ateliérem M1 architekti. Bylo štěstí, že Pavel Joba s kolegy z ateliéru přistoupili k zakázce s láskou ke sportu a s touhou udělat pro naše sportovce něco špičkového.
Autoři
Mrázová, M.
Publikováno v
Architect+. 2018, 02/2018(9), 32-33. ISSN 2533-512X.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Rozhodnutí státního podniku Lesy ČR, podporovat stavění ze dřeva a být dobrým příkladem pro ostatní, považuji za velmi cnostné předsevzetí, které se daří naplňovat díky Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u Lesů České republiky (LČR). Ještě větší radost mi dělá to, že se kromě ekologických a snad i morálních hodnot nezapomnělo ani na architekturu.
Autoři
Mrázová, M.
Publikováno v
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. ISBN 978-80-01-06422-1.
Rok
2018
Podkategorie
Kniha
Související lidé
Anotace
Města, která chtějí držet tempo s novými trendy nejen Evropských měst, zpracovávají příručky, strategie, manuály, jak užívat veřejná prostranství, jak k nim přistupovat při plánování a jak je udržovat, abychom mohli žít v kultivovaných městech, ale i obcích a zajistit jejich kvalitu. V tomto manuálu se věnujeme veřejnému prostoranství v chráněné krajině oblasti Beskydy. Zaměřujeme se na otázku co a jak navrhnout pro to, aby nebyla znehodnocena stávající kvalita krajiny a aby byla vytvořena kvalita nová. Dokument slouží jako základní podklad pro zdravý rozvoj veřejného prostranství trasy Pustevny – Radhošť. Je základním nástrojem při plánování, vytváření, spravování, provozování a užívání kvalitního veřejného prostranství. Vychází z aktuální společenské, politické a kulturní situace. Zohledňuje kvality krajiny. Jasně definuje cíle a pravidla, aby k nápravě mohlo dojít co nejdříve. Manuál je určen všem aktérům, kteří jsou součástí procesů tvorby veřejných prostranství v rovině strategie, ekonomie, investic, plánování, navrhování, schvalování, provádění, spravování, údržby, provozu a užívání.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel