Lidé

Ing. arch. Michaela Mrázová

odborná asistentka ZAN Balejová

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Trvání projektu
2019-2021
Anotace
Výzkum se bude zabývat definicemi pojmů "malého" a "úsporného" individuálního bydlení a nashromážděním inspirativních současných příkladů českých realizací. Jako teoretický základ výzkumu nás zajímá, jak se v průběhu 20. a 21. století vyvíjel a byl vnímán význam pojmů "malý" a "úsporný" a jak jsou tyto pojmy definované a vnímané dnes. Hlavním úkolem našeho výzkumu je nashromáždit inspirativní příklady ze současnosti a zhodnotit je nejenom z urbanistického, architektonického, stavebně technického a energetického pohledu. Zajímají nás i souvislosti legislativní a názory municipalit. Zajímají nás také praktické zkušenosti obyvatel těchto staveb a míra adekvátnosti jejich finanční investice. Aby se výsledky výzkumu dostaly k co nejširší skupině odborné i laické veřejnosti, chceme výsledky výzkumu vydat knižně do běžné distribuce, kromě knihy budeme výsledky výzkumu průběžně prezentovat na k tomu zřízeném webu, na blogu, sociálních i tištěných mediích, konferencích a přednáškách.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2018-2020
Anotace
Výzkum se zabývá tendencemi v architektuře v chráněných krajinných oblastech (Česká republika od roku 1992). Tato teoretická práce zmapuje, analyzuje, setřídí a uvede do souvislostí kvalitní realizace od českých architektů. Tento segment architektury nabízí velkou škálu realizací ve velmi citlivém území a velmi často udává nezaměnitelný ráz české krajině. Výstupem bude odborná cizojazyčná monografie mapující českou tvorbu v chránněných krajinných územích ČR a nový internetový portál s databází schválených/zamítnutých projektů v těchto územích.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel