Lidé

Ing. arch. Jaroslava Rolínková

Autoři
Vyoralová, Z. ed. - Novotný, F. ed. - Grohmannová, K. ed. - Falladová, K. ed., - Rolínková, J. ed.
Publikováno v
Fakulta architektury ČVUT v Praze, 2020-05-19. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. ISBN 978-80-01-06732-1.
Rok
2020
Podkategorie
Sborník
Autoři
Vyoralová, Z. ed. - Novotný, F. ed. - Falladová, K. ed., - Rolínková, J. ed.
Publikováno v
Praha, 2019-05-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019. ISBN 978-80-01-06653-9.
Rok
2019
Podkategorie
Sborník

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.