Lidé

Ing. arch. Jaroslava Rolínková

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Rolínková, J.
Trvání projektu
2019-2021
Anotace
Studentská vědecká práce se bude zabývat praktickým ověřením pasivních metod ohřívání a chlazení historických budov na základě porovnání naměřených teplot v referenční budově a fyzickém modelu s pasivními opatřeními, nebo dvojici modelů. Pro ověření vhodnosti vybraných řešení bude měření probíhat během celého ročního cyklu. Stavbě modelu a následnému měření bude předcházet analýza vhodnosti jednotlivých řešení a teoretické výpočty.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.