V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

15121

Ústav prostorového plánování

Všechny publikace

273 výsledků

Autoři
Maier, K.
Publikováno v
Urbanismus a územní rozvoj. 2019, XXII(5), 8-16. ISSN 1212-0855.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Anotace
Jak se v posledních třiceti letech vyvíjelo prostorové plánování, tedy naše územní plánování plus regionální politika a rozvojové strategie? Aniž bych usiloval o nějakou dokonalou úplnost, pokusil jsem se o jakousi periodizaci tohoto období, popis hlavních změn, ke kterým v jednotlivých obdobích došlo jak ve vnějším prostředí prostorového plánování, tak i uvnitř jeho jednotlivých součástí, především pak v územním plánování, a v neposlední řadě i o zhodnocení role urbanistů v jednotlivých fázích těchto proměn.
Autoři
Řezáč, V.
Publikováno v
ASB Architektura, stavebnictví, bydlení. 2019, 2019(3), 19. ISSN 1214-7486.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Mluví-li se poslední dobou o stavebnictví, zejména v souvislosti s výstavbou bytů ve velkých městech, zmiňuje se neuvěřitelně dlouhá doba potřebná k vyřízení povolení stavby. Jako argumentační opora slouží pravidelně zveřejňovaná zpráva World Bank „Doing Business“. Dnes všichni naši sousedé, kromě Slovenska, využívají regulačních plánů k transparentní a rychlejší komunikaci se stavebníky. U nás jsme se touto cestou nevydali a ani připravovaný nový stavební zákon přes svoji deklarovanou průlomovost s možnou rolí regulačního plánu ve zkracování lhůt v podstatě nepracuje.
Autoři
Řezáč, V.
Publikováno v
Pro města a obce. 2019, 2019(9), 28-30.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Politika architektury a stavební kultury České republiky (PASK) je vládní dokument, jehož plnění je uloženo usnesením Vlády České republiky č. 22 ze dne 14. 1. 2015. Znalost dokumentu na obcích je různá, ale především jeho naplňování není, vzhledem k tomu, že se nejedná o zákonem uloženou povinnost, jednoduché. Stačí se podívat do věstníku veřejných zakázek a zjistit, u kolika z nich je uvedeno, že jediným kritériem pro výběr zhotovitele je nejnižší cena. Přitom tento postup je v přímém rozporu se smyslem vládního usnesení.
Autoři
Řezáč, V.
Publikováno v
In: Planning for transition. Reading: AESOP, 2019. p. 2977-2984. AESOP. ISBN 978-88-99243-93-7.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Influence of Austrians, then Germans and later on Russians on Czechs and Slovaks - with Jewish flavor until the 40th - framed Central European region and its spatial planning culture in the XX century. One may say people living there supposed to be masters in transition. After almost 30 years of democracy in the CCE region there is permanent legislative uncertainty in the construction business there. This depreciates private savings and diminishes competitiveness of the country. The paper provides also an analysis of World Bank data in the filed in construction (Doing Business) which discloses the reasons of loosing relatively good starting position after the fall of Iron Curtain. Nevertheless there were and are good examples of legislative interventions which tackled the transition successfully.
Autoři
Řezáč, V. ed. - Poláková, Z. ed., - Šilha, M. ed.
Publikováno v
Praha, 2019-11-05/2019-11-06. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019. vol. 4. ISSN 2571-4228. ISBN 978-80-01-06541-9.
Rok
2019
Podkategorie
Sborník
Autoři
Řezáč, V. - Maier, K., - Jablonská, L.
Publikováno v
[Result Reflected in Legislation and Standards] 2019.
Rok
2019
Podkategorie
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Anotace
Metodika řeší způsob určení spoluúčasti soukromých stavebníků na veřejné infrastruktuře obcí. Spolupráce veřejného a soukromého sektoru musí být založena no oboustranné výhodnosti, transparentnosti, předvídatelnosti a férovosti.
Autoři
Řezáč, V.
Publikováno v
Bulletin České komory architektů. 2019, 26(1/2019), 42-49. ISSN 1804-2066.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připravuje vyhodnocení vládní Politiky architektury a stavební kultury České republiky. V této souvislosti oslovilo mj. Asociaci pro urbanismus a územní plánování České republik, aby provedla rešerši zahraničních „politik“ a navrhla doporučení na změny českého dokumentu. Autor popisuje své postřehy ze studia zahraničních politik architektury.
Autoři
Damurski, L. - Pluta, J. - Maier, K., - Andersen, H.
Publikováno v
Bulletin of Geography, Socio-Economic Series. 2019, 2019(43), 91-106. ISSN 1732-4254.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Anotace
Local service centres play a vital role in shaping the quality of life in urban neighbourhoods. They offer access to essential everyday services (shops, education, healthcare, personal services) and to public spaces. If they are properly planned and managed, they can bring particular added values to the local community, such as social integration and territorial identification. We present the results of in-depth interviews with local actors (local authorities, municipality officials, town planners, non-governmental organisations, local leaders) in Poland (Wrocław, Siechnice, Ostrów Wielkopolski, Warszawa and Zabierzów), Czech Republic (Prague) and Denmark (Copenhagen).
Autoři
Řezáč, V. ed. - Blatová, T. ed. - Durdík, P. ed., - Koubek, P. ed.
Publikováno v
Pardubice, 2018-11-08/2018-11-09. Praha 1: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2019. ISBN 978-80-87318-74-4.
Rok
2019
Podkategorie
Sborník
Autoři
Řezáč, V. - Matzen, J.
Publikováno v
In: Veřejná prostranství. Praha 1: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2019. p. 15-19. ISBN 978-80-87318-74-4.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Článek popisuje metody práce při tvorbě veřejného prostoru v Kodani. Na příkladech uvádí synergie mezi využíváním ekonomického chování privátního sektoru a uplatňováním zájmu obce na kvalitní městské prostředí pro obyvatele. Město například umožňuje dočasné funkce v zanedbaných územích, které zvýší jejich atraktivitu a tím i pozdější hodnotu pro komerční a veřejné využití.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.