15121

Ústav prostorového plánování

Všechny publikace

267 výsledků

Autoři
Řezáč, V.
Publikováno v
Bulletin České komory architektů. 2019, 26(1/2019), 42-49. ISSN 1804-2066.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připravuje vyhodnocení vládní Politiky architektury a stavební kultury České republiky. V této souvislosti oslovilo mj. Asociaci pro urbanismus a územní plánování České republik, aby provedla rešerši zahraničních „politik“ a navrhla doporučení na změny českého dokumentu. Autor popisuje své postřehy ze studia zahraničních politik architektury.
Autoři
Damurski, L. - Pluta, J. - Maier, K., - Andersen, H.
Publikováno v
Bulletin of Geography, Socio-Economic Series. 2019, 2019(43), 91-106. ISSN 1732-4254.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Anotace
Local service centres play a vital role in shaping the quality of life in urban neighbourhoods. They offer access to essential everyday services (shops, education, healthcare, personal services) and to public spaces. If they are properly planned and managed, they can bring particular added values to the local community, such as social integration and territorial identification. We present the results of in-depth interviews with local actors (local authorities, municipality officials, town planners, non-governmental organisations, local leaders) in Poland (Wrocław, Siechnice, Ostrów Wielkopolski, Warszawa and Zabierzów), Czech Republic (Prague) and Denmark (Copenhagen).
Autoři
Řezáč, V. ed. - Blatová, T. ed. - Durdík, P. ed., - Koubek, P. ed.
Publikováno v
Pardubice, 2018-11-08/2018-11-09. Praha 1: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2019. ISBN 978-80-87318-74-4.
Rok
2019
Podkategorie
Sborník
Autoři
Řezáč, V. - Matzen, J.
Publikováno v
In: Veřejná prostranství. Praha 1: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2019. p. 15-19. ISBN 978-80-87318-74-4.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Článek popisuje metody práce při tvorbě veřejného prostoru v Kodani. Na příkladech uvádí synergie mezi využíváním ekonomického chování privátního sektoru a uplatňováním zájmu obce na kvalitní městské prostředí pro obyvatele. Město například umožňuje dočasné funkce v zanedbaných územích, které zvýší jejich atraktivitu a tím i pozdější hodnotu pro komerční a veřejné využití.
Autoři
Řezáč, V. ed. - Hauge, C. ed. - Wiberg, P. ed., - Lussu, F. ed.
Publikováno v
Vídeň, 2017-02-20/2017-02-21. Luxembourg: Spatial Foresight GmbH, 2018.
Rok
2018
Podkategorie
Sborník
Autoři
Řezáč, V.
Publikováno v
Bulletin České komory architektů. 2018, 2018(3), 19-23. ISSN 1804-2066.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Článek popisuje cíle nového mezinárodního dokumentu: Davoské deklarace 2018. Autoři dokumentu zdůrazňovali, že kulturní hodnota představovaná kvalitou zastavěného prostředí jako celku, kdy se kulturní dědictví a současná tvorba chápou jako jeden celek, je jako politický cíl definována jen zřídka. Davoská deklarace je tudíž pokusem, jak tento nedostatek napravit tím, že se nabídne všezahrnující pojem Stavební kultura (Baukultur, la culture du bati), který se zabývá péčí o kulturní dědictví a jeho ochranou a rozsáhlým utvářením prostředí prostřednictvím výstavby a rozvoje jakožto jedním celkem. Článek se věnuje možnostem, které implementace Deklarace nabízí pro změnu v procesech přípravy staveb, v legislativě, v otevření mezioborové pohledu na stavební kulturu, včetně zohlednění ekonomických aspektů plánování měst.
Autoři
Maier, K. - Šindlerová, V.
Publikováno v
Urbanismus a územní rozvoj. 2018, XXI(2), 14-25. ISSN 1212-0855.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
Článek seznamuje se standardy dostupnosti veřejné infrastruktury, především základního občanského vybavení, které mají uplatnění v činnostech územního plánování.
Autoři
Řezáč, V.
Publikováno v
Urbanismus a územní rozvoj. 2018, 2018(3), 35-38. ISSN 1212-0855.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Článek popisuje cíle nového mezinárodního dokumentu: Davoské deklarace 2018. Autoři dokumentu zdůrazňovali, že kulturní hodnota představovaná kvalitou zastavěného prostředí jako celku, kdy se kulturní dědictví a současná tvorba chápou jako jeden celek, je jako politický cíl definována jen zřídka. Davoská deklarace je tudíž pokusem, jak tento nedostatek napravit tím, že se nabídne všezahrnující pojem Stavební kultura (Baukultur, la culture du bati), který se zabývá péčí o kulturní dědictví a jeho ochranou a rozsáhlým utvářením prostředí prostřednictvím výstavby a rozvoje jakožto jedním celkem. Článek se věnuje možnostem, které implementace Deklarace nabízí pro změnu v procesech přípravy staveb, v legislativě, v otevření mezioborové pohledu na stavební kulturu, včetně zohlednění ekonomických aspektů plánování měst.
Autoři
Řezáč, V.
Publikováno v
In: MĚ 100 - Sborník studentské vědecké konference Ekonomika územního plánování. Praha: CTU FA. Spatial Planning Institute, 2018. p. 18-25. ISBN 978-80-01-06299-9.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Prostorové plánování není jen plán, včetně diskuze nad ním, at´ je jakkoli důležitá. Plánování je činnost a jako taková zahrnuje i implementaci toho, co bylo ujednáno. Podíváme-li se na realizované výsledky plánů a politických rozhodnutí v investiční výstavbě, je dobé se občas zamyslet, co přinesly, jestli se naplnila původní očekávání, nebo jestli je systém nastaven tak, že plán a realita jsou dvě odlišné entity.
Autoři
Řezáč, V. ed. - Šilha, M. ed., - Poláková, Z. ed.
Publikováno v
Praha, 2017-11-02/2017-11-03. Praha: CTU FA. Spatial Planning Institute, 2018. ISBN 978-80-01-06299-9.
Rok
2018
Podkategorie
Sborník

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.