V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

15121

Ústav prostorového plánování

Modul Počítačové navrhování / Design Computing

Prostorová informatika I

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.