Závěrečné práce

REVITALIZACE BROWNFIELDU ZETOR, HAVLÍČKŮV BROD

Michal Sommer

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá tématem přeměny brownfieldu Zetor na plně funkční součást městské struktury ve formě obytné čtvrti s doplňujícími funkcemi.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.