Diplomové práce

BYDLENÍ PRO SENIORY V ABERTAMECH

Klára Zugarová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je bydlení pro seniory. Vzhledem k demografickému stárnutí populace, ekonomické a společenské situaci potřebujeme hledat nové formy bydlení pro seniory, jejichž podíl ve společnosti bude výrazně stoupat. Staří se stane dlouhou etapou života, a proto si zaslouží pozornost. Komunitní bydlení poskytuje bezpečný domov včetně sociálního kontaktu i soukromí, prodlužuje soběstačnost a umožňuje seniorům důstojně žít v příjemném prostředí, v blízkosti přírody, ale i v centru krušnohorského města Abertamy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.