Diplomové práce

REVITALIZACE HOSPODÁŘSKÉHO DVORA V MILEŠOVĚ

Hana Velčovská

Architektura a urbanismus

Anotace

Předmětem diplomové práce je revitalizace hospodářského areálu v Milešově. Návrh se snaží citlivým způsobem oživit, doplnit a částečně rekonstruovat komplex hospodářských budov a jeho nádvoří.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.