Ateliéry

Ateliér Šulc

A

SEMESTRÁLNÍ ZADÁNÍ ZS 2023/24

ZS 2023

Všichni v ateliéru zapsaní studenti zpracují oba úkoly.

HOUPADLO.

Semestrální úkol pro 2. - 5.  ročník.

Navrhněte houpadlo pro jedno dítě libovolného věku. Houpadlo může být interiérové nebo i exteriérové  např. pro dětská hřiště.  Bez omezení materiálu a technologie.

Rešerše a analýza problematiky a možností řešení, koncepční skici, modely / prototypy, 3D vizualizace, ergonomie, bezpečnost houpadla.

Finální výstup: Prototyp / model v měřítku 1:1, plakát B1 a průvodní portfolio.

PLÁCAČKA NA MOUCHY.

Krátká úloha na konci semestru / klauzurní práce pro 2. - 5.  ročník.

Navrhněte a realizujte prototyp jednoduchého utilitárního předmětu – plácačky na mouchy.  Libovolný materiál.

Finální výstup: Funkční prototyp 1:1, plakát

 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.