Ekologie I

Termíny online testů jsou vypsány v KOS. Informace ke zkoušce najdete v sekci Požadavky.

Organizace semestru

21. 9.

Organizace semestru – distanční výuka – harmonogram přednášek – průběh zkoušky.

Přednášející: Dalibor Hlaváček

Úvod

Historie – trvale udržitelný rozvoj – trvale udržitelný život – trvale udržitelná architektura – ekologická architektura. Co to je ekologický dům a ekologický urbanismus, principy a obecně sdílené omyly. Organizace a průběh semestru.

Přednášející: Zdeněk Zavřel

Světová komunita

5. 10.

Geneze "udržitelného rozvoje", vývoj chápání termínu, environmentální udržitelnost a její rysy, ekosystémové a přírodní služby, hlavní současné environmentální problémy. Současná epocha – antropocén, souvislosti se stavěním a architekturou (města budovy, slumy). Antropocén charakterizován mimo jiné rostoucím podílem městské populace, města jako environmentálně rozhodující fenomén (spotřeba zdrojů, odpady-emise, zábor půdy, infrastruktura, ale na druhé straně "emerging ecosystems"- útočiště rostlin a živočichů, a příjemné místo pro život lidí). "Zelená ekonomika" a další témata nadcházejícího summitu Rio+20 (například planetární meze), patří mezi ně i urbanizace.

Přednášející: Bedřich Moldan

Udržitelné město

12. 10.

Urbanismus: ulice, náměstí, města. Historické a moderní urbánní celky, udržitelnost jejich charakteru. Suburbanizace a urban sprawl (logistika, nákupní, kulturní centra, volný čas). Ekologické důsledky urbanizace a suburbanizace. Město jako organismus – hledání rovnováhy mezi městským a přírodním prostředím; toky energií a odpadů. energeticky úsporné? Vztah formy zástavby a nároků na (přírodní) prostředí, přírodní zdroje, energii. Usilování o udržitelné město: jaké prostorové uspořádání města je udržitelné – má být zelené? Kompaktní? Diskuse o možných formách ekologického města a života v něm.

Přednášející: Karel Maier

Architektonický koncept domu

19. 10.

Prostorový a funkční koncept, tepelné izolace, velikost a umístění oken, alternativní zdroje energie, rekuperace, nízkoenergetický dům, pasivní dům.

Přednášející: Martin ČeněkDalibor Hlaváček

Technický koncept domu

26. 10.

Inženýrský pohled na účinnost architektonického konceptu. Životnost domu a jeho jednotlivých částí – jejich údržba, modernizace a náhrada. Otevřené a uzavřené systémy zásobování domu energiemi.

Přednášející: Jan Žemlička

Materiály

2. 11.

Navrhování z hlediska životního cyklu, obnovitelné a neobnovitelné zdroje, voda, energie, recyklace, místní suroviny, přírodní materiály v moderní architektuře. 

Přednášející: Dalibor Hlaváček

Produktová ekologie

9. 11.

Produktová ekologie coby souvislosti mezi environmentálními dopady produktů, tedy výrobků, materiálů ale i služeb. Vývoj představ o ochraně životního prostředí od počátků, od ochrany konkrétních přírodních hodnot až po současný koncept produktové ekologie. Co je koncept životního cyklu a jak mohou produkty škodit životnímu prostředí v různých fázích svého životního cyklu? Problematika recyklace materiálů a znovuužití výrobků.

Přednášející: Vladimír Kočí

Zdravý dům

19. 11.

Vztah stavby a lidského zdraví, Syndrom nemocných budov, pohoda prostředí a její hodnocení, vnitřní mikroklima a jak ho architekt může ovlivnit, feng shui.

Přednášející: Kateřina Rottová

Dostupnost a doprava

23. 11.

Vliv dopravy na architekturu a urbanismus, na životní styl. Vlak / tramvaj /  auto / pěšák. Nový fenomén kolo. Vodní cesty. Příklady pozitivní negativní. Doprava jako dobrý služebník, ale zlý pán. Ekologické dopady jednotlivých druhů dopravy. Sociální dopady individuální automobilové dopravy. Vliv dopravy na kvalitu obytného prostředí, příklady neočekávaných důsledků velkých dopravních projektů. Obchvat nebo ponechání průjezdu městem? Doprava v klidu jako problém.

Přednášející: Richard Železný

Ekonomie

30. 11.

Ekonomie architektury v podání jednoho z nejznámějších a nejcitovanějších českých ekonomů současnosti, autora ekonomického bestselleru Ekonomie dobra a zla, někdejšího poradce ex-prezidenta Václava Havla, nyní hlavního makroekonomického stratéga ČSOB.

Přednášející: Tomáš Sedláček

Krajina a zeleň v architektuře

7. 12.

Zelené fasády, střechy, zasypané domy, domovní stromy, aleje, větrolamy, městská zeleň, bloky zeleně jako hmota, obytné skleníky a zeleň v interiéru. Krajina a voda, sídlo jako součást krajiny, proudění vzduchu, prostupnost krajiny, krajina v budově, zelená infrastruktura.

Přednášející: Vladimír Sitta

Sociální ekologie a závěr

14. 12.

Anotaci a přednášejícího doplníme.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková