Ekologie I

V KOS jsme vypsali termíny zkoušek pro ZS: 20. 1. , 23. 1., 27. 1., 30. 1. Pro přípravu jsou k dispozici záznamy z letošních přednášek. Najdete je v Moodle na nástěnce předmětu Ekologie I.

Úvod

23. 9.

Historie – trvale udržitelný rozvoj – trvale udržitelný život – trvale udržitelná architektura – ekologická architektura. Co to je ekologický dům a ekologický urbanismus, principy a obecně sdílené omyly.

Přednášející: Dalibor HlaváčekZdeněk Zavřel

Světová komunita

30. 9.

Geneze "udržitelného rozvoje", vývoj chápání termínu, environmentální udržitelnost a její rysy, ekosystémové a přírodní služby, hlavní současné environmentální problémy. Současná epocha – antropocén, souvislosti se stavěním a architekturou (města budovy, slumy). Antropocén charakterizován mimo jiné rostoucím podílem městské populace, města jako environmentálně rozhodující fenomén (spotřeba zdrojů, odpady-emise, zábor půdy, infrastruktura, ale na druhé straně "emerging ecosystems"- útočiště rostlin a živočichů, a příjemné místo pro život lidí). "Zelená ekonomika" a další témata nadcházejícího summitu Rio+20 (například planetární meze), patří mezi ně i urbanizace.

Přednášející: Bedřich Moldan

Krajina a zeleň v architektuře

7. 10.

Zelené fasády, střechy, zasypané domy, domovní stromy, aleje, větrolamy, městská zeleň, bloky zeleně jako hmota, obytné skleníky a zeleň v interiéru. Krajina a voda, sídlo jako součást krajiny, proudění vzduchu, prostupnost krajiny, krajina v budově, zelená infrastruktura.

Přednášející: Vladimír Sitta

Udržitelné město

14. 10.

Urbanismus: ulice, náměstí, města. Historické a moderní urbánní celky, udržitelnost jejich charakteru. Suburbanizace a urban sprawl (logistika, nákupní, kulturní centra, volný čas). Ekologické důsledky urbanizace a suburbanizace. Město jako organismus – hledání rovnováhy mezi městským a přírodním prostředím; toky energií a odpadů. energeticky úsporné? Vztah formy zástavby a nároků na (přírodní) prostředí, přírodní zdroje, energii. Usilování o udržitelné město: jaké prostorové uspořádání města je udržitelné – má být zelené? Kompaktní? Diskuse o možných formách ekologického města a života v něm.

Přednášející: Karel Maier

Architektonický koncept domu

21. 10.

Prostorový a funkční koncept, tepelné izolace, velikost a umístění oken, alternativní zdroje energie, rekuperace, nízkoenergetický dům, pasivní dům.

Přednášející: Martin ČeněkDalibor Hlaváček

Produktová ekologie

4. 11.

Produktová ekologie coby souvislosti mezi environmentálními dopady produktů, tedy výrobků, materiálů ale i služeb. Vývoj představ o ochraně životního prostředí od počátků, od ochrany konkrétních přírodních hodnot až po současný koncept produktové ekologie. Co je koncept životního cyklu a jak mohou produkty škodit životnímu prostředí v různých fázích svého životního cyklu? Problematika recyklace materiálů a znovuužití výrobků.

Přednášející: Vladimír Kočí

Materiály

11. 11.

Navrhování z hlediska životního cyklu, obnovitelné a neobnovitelné zdroje, voda, energie, recyklace, místní suroviny, přírodní materiály v moderní architektuře. 

Přednášející: Dalibor Hlaváček

Technický koncept domu

18. 11.

Inženýrský pohled na účinnost architektonického konceptu. Životnost domu a jeho jednotlivých částí – jejich údržba, modernizace a náhrada. Otevřené a uzavřené systémy zásobování domu energiemi.

Přednášející: Jan Žemlička

Zdravý dům

25. 11.

Vztah stavby a lidského zdraví, Syndrom nemocných budov, pohoda prostředí a její hodnocení, vnitřní mikroklima a jak ho architekt může ovlivnit, feng shui.

Přednášející: Kateřina Rottová

Dostupnost a doprava

2. 12.

Vliv dopravy na architekturu a urbanismus, na životní styl. Vlak / tramvaj /  auto / pěšák. Nový fenomén kolo. Vodní cesty. Příklady pozitivní negativní. Doprava jako dobrý služebník, ale zlý pán. Ekologické dopady jednotlivých druhů dopravy. Sociální dopady individuální automobilové dopravy. Vliv dopravy na kvalitu obytného prostředí, příklady neočekávaných důsledků velkých dopravních projektů. Obchvat nebo ponechání průjezdu městem? Doprava v klidu jako problém.

Přednášející: Richard Železný

Ekonomie

9. 12.

Ekonomie architektury v podání jednoho z nejznámějších a nejcitovanějších českých ekonomů současnosti, autora ekonomického bestselleru Ekonomie dobra a zla, někdejšího poradce ex-prezidenta Václava Havla, nyní hlavního makroekonomického stratéga ČSOB.

Přednášející: Tomáš Sedláček

Dvojpřednáška: bezdomovectví, inženýrství v rozvojových zemích

16. 12.

Poslední přednáška a dvě bonusová témata: architekti a bezdomovectví a inženýrství v rozvojových zemích.

Přednášející: Karolína Kripnerová, Jan Tilinger

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková