Harmonogram výuky ZS 2023/2024

Účast na všech cvičeních je povinná, předmět bude zakončen krátkým znalostním testem.

Datum Vyučující P / CV Stručný obsah přednášky/cvičení
25. 9. Urbánek, Krupík přednáška Úvod do trhu s nemovitostmi, základy finančních investic (riziko, výnos, likvidita)
2. 10. Urbánek přednáška Fáze developmentu, realizační fáze, integrace nepeněžních a peněžních faktorů do projektového zadání
9. 10. Hainc přednáška + cvičení Tvorba hodnoty - veřejná investice. Zaměření na přednášená témata ve vztahu ke cvičením, zadání projektu, seznámení s výpočty zbytkové hodnoty
16. 10. Řezáč přednáška

Tvorba hodnoty - soukromá investice

23. 10. Urbánek přednáška + cvičení

Investiční strategie - zadání klienta (brief), integrace klíčových faktorů (sociální, ekonomické, environmentální, právní)

30. 10. Straková přednáška Právní aspekty investic do nemovitostí - vlastnictví, služebnosti, nájem, obchodní právo, smlouva o dílo, stavební právo, duševní vlastnictví
6. 11. Forejt přednáška + cvičení Marketing a uplatnění projektu v provozu - provoz, prodej, pronájem
13. 11. Ctibor přednáška Analýza projektových souvislostí, její vyhodnocení a dopady na projekt
20. 11. Urbánek, Krupík cvičení Cvičení - vypracování jednoduché investiční strategie projektu
27. 11. Skalický přednáška Určení hodnoty investice, metody oceňování
4. 12. Merežko přednáška Studie proveditelnosti, financování projektu, investiční rizika - ovlivnitelná - neovlivnitelná, peníze - kontrola jejich toků, likvidita, účetnictví, projektový controlling, daně
11. 12. Urbánek cvičení Zadání klienta a definování realizačních potřeb (dodavatelů) projektu
18. 12. Merežko cvičení Vypracování tabulky a přehledu o finančních tocích v projektu

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.