Harmonogram výuky ZS 2019/2020

Účast na cvičení je povinná, předmět bude zakončen krátkým znalostním testem.

 

Datum Vyučující P / CV Krátký obsah přednášky/cvičení
21.9. Urbánek, Hainc přednáška Úvod do trhu s nemovitostmi, základy finančních investic (riziko, výnos, likvidita), veřejná investice
28.9. výuka není státní svátek  
5.10. Urbánek přednáška Fáze developmentu, realizační fáze, integrace nepeněžních a peněžních faktorů do projektového zadání
12. 10. Hainc cvičení Zaměření na výtah věci z přednášek, které budou následovat, zadání
19.10. Ctibor přednáška Analýza projektových souvislostí, její vyhodnocení a specifikace nepeněžních a peněžních faktorů a jejich integrace do projektového zadání.
26.10. Straková přednáška Právní aspekty investic do nemovitostí úvod - vlastnictví, služebnosti, nájem, obchodní právo, smlouva o dílo, stavební právo, duševní vlastnictví
2.11. Forejt přednáška Marketing - uplatnění projektu v provozu - provoz, prodej, pronájem 
9. 11. Řezáč přednáška Tvorba hodnoty (soukromá investice - výnosy, náklady, rizika)
čtvrtek 19. 11. Skalický přednáška Specifikace rizik a příležitostí na příjmové a/nebo provozní stránce - stavebních, ekonomických, sociálních a environmentálních,
19. 11. Urbánek přednáška Investiční strategie - zadání klienta (brief) integrace klíčových faktorů (sociální, ekonomické, environmentální, právní), 
23. 11. Urbánek, Hainc přednáška + cvičení Investiční strategie - zadání klienta (brief) integrace klíčových faktorů (sociální, ekonomické, environmentální, právní), reakce na poskytnuté materiály a přednášky, upřesnění zadání
30.11. Merežko přednáška Studie proveditelnosti, financování projektu, investiční rizika - ovlivnitelná - neovlivnitelná, peníze - kontrola jejich toků, likvidita, účetnictví, projektový controlling, daně 
7.12. Hainc + Šajtar + Urbánek a další cvičení Vypracování jednoduché investiční strategie, zadání klienta a definování realizačních potřeb  (dodavatelů) projekt
14. 12. Hainc + Šajtar +  Merežko a další cvičení Vypracování tabulky a přehled o finančních tocích v projektu

 

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková