Materiály k přednáškám a cvičením

Studijní materiály budou k dispozici na moodle, pro konzultace cvičení dle harmonogramu semesetru bude využito prostředí MS Teams. Pro distanční výuku bude vyžadováno poskytnutí materiálu ke konzultaci předem, konzultace se budou konat v poslední třetině semestru. Slovník pojmů je ke stažení níže na této stránce.

moodle kurz: B211-518DEV1-DEVELOPMENT 1 (přihlašovací údaje jako KOS)

Povinná literatura

P. Hlaváček et al.: Urbanismus VII: urbanistické procesy: učební text, 2012, FA ČVUT v Praze, ISBN:978-80-01-05529-8

J. Hainc, P. Hlaváček, M. Šajtar, P. Urbánek: Slovník developmentu, učební text, 2021, FA ČVUT v Praze, ke stažení online https://www.fa.cvut.cz/cs/studium/predmety/11067-development-i/materialy
 

Mike E. Miles, Gayle L. Berens, Mark J. Eppli, Marc A. Weiss: Real Estate Development: Principles and Process, 2007, Fourth Edition, Urban Land Institute, 2007, ISBN: 978-0-87420-971-6

Peiser, Richard, Professional Real Estate Development: The ULI Guide to the Business, 3rd Edition, 2012, ISBN: 978-0874201635

Doporučená literatura

Adams, D. & S. Tiesdell: Shaping Places: Urban Planning, Design and Development, London: Routledge, 2012, ISBN: 978-0415497978

Enever, Nigel: The Valuation of Property Investments, Seventh Edition, 2009, ISBN: 978-0728205505

Franzen, A., Hobma, F., de Jonge, H. and Wigmans, G (eds): Management of Urban Development Processes: governance, design, feasibility. Amsterdam: Techno press, 2011, ISBN: 978-9085940296

William J. Poorvu, The Real Estate Game: The Intelligent Guide To Decisionmaking And Investment, 1999, ISBN: 978-0684855509

Rozšiřující literatura

T. Hudeček, M. Dlouhý, P. Hnilička, L. Leňo Cutáková, Michal Leňo: Hustota a ekonomika měst, 2018, ISBN: 978-80-87931-76-9 (PDF)

Občanský zákoník

Zákon č. 183/2006 Sb. (zákon o územním plánování a stavebním řádu)

-------------------------------

Všechny publikace jsou dostupné prezenčně v ústavní knihovně Ústavu nauky o budovách (m.č. 432) a ve studovně Ústřední knihovny ČVUT (NTK, 5. patro).

Možnost zakoupit literaturu

Publikaci P. Hlaváček et al.: Urbanismus VII: urbanistické procesy: učební text, 2012, FA ČVUT v Praze, ISBN:978-80-01-05529-8 je možné zakoupit v sekretariátu ústavu 15 118 (m.č. 432) za 70,-Kč.

 

Slovník developmentu

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.