Předmět je hodnocen klasifikovaným zápočtem. Známka je udělena za zpracování semestrální práce (zpracované ve skupině) a absolvování testu.

 

Ukázka testových otázek:

OPEX představuje:
a)    Provozní náklady
b)    Výnosy
c)    Investiční výdaje
d)    Úvěrové zatížení

 

Projekt, jehož yield je 5%:
a)     má dobu návratnosti 5 let
b)     přináší výnos 20% ročně
c)     má dobu návratnosti 20 let
d)     přináší výnos 5% měsíčně

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.