Dějiny a teorie architektury VI

  1. Jazyková úroveň češtiny dle Společného evropského referenčního rámce v psaném projevu C1 a v mluveném projevu B2.
  2. Veřejná prezentace vybraného tématu.
  3. Konzultace.
  4. Písemná semestrální práce.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.