Dějiny a teorie architektury VI

Předmět je zaměřen na českou a zahraniční architektonickou tvorbu 20. a 21. století. Jednotlivé přednášky přibližují dějiny architektury v kontextu teorie, historie a širších souvislostí ovlivňující podobu architektonického díla. Pohled z praxe zprostředkují pozvaní odborníci z řad činných architektů mladší a střední generace. V rámci předmětu se aktivně zapojují i samotní posluchači. Pro úspěšné absolvování předmětu odevzdají semestrální písemnou práci, kterou také veřejně prezentují.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.