Dějiny a teorie architektury VI

Literatura

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné v semestrální práci pracovat s tištěnými (relevantními) zdroji. Literatura je dostupná na níže uvedených odkazech.

Povinná literatura:
CURTIS, William J. R. Modern Architecture Since 1900. Oxford: Phaidon Press, 1996
ŠVÁCHA, Rostislav. Od moderny k funkcionalismu. Praha: Victoria Publishing, 1995
FRAMPTON, Kenneth. Moderní architektura. Kritické dějiny. Praha: Academia, 2004

Doporučená literatura:
FOSTER, Hal. The Art-architecture Complex. London: Verso, 2011
NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci – krajina, místo, architektura. Praha: Dokořán, 2010
RASMUSSEN, Steen Eiler, Jak vnímat architekturu. Praha: Academia 2016
JENCKS, Charles, The Story of Post-Modernism: Five Decades of …in Architecture. Wiley: 2011

Odborné časopisy Architectural Review, Arcitetura a urbanismus, Art and Antiq, Beton, Domus, Era, Beton a další.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.