Dějiny a teorie architektury VI

Téma a zadání 2023/2024

Původní a vložené – rekonstrukce, obnovy, restaurace a přestavby architektury

Hodnota architektonického díla se v čase proměňuje. Čas však nepředstavuje jedinou proměnou, která budově propůjčuje její jedinečnost. Hodnota stavby je založena na sumarizaci dílčích charakteristik jako je například osobnost tvůrce, dispoziční a technické řešení, materialita, barevnost, kontextualita návrhu, stylovost, urbanistické vztahy, krajinné vztahy, reflexe doby vzniku a mnohá další. Daná stavba proto není jen pouhou hmotou, ale poskytuje unikátní výpověď o době svého vzniku. S přeurbanizací měst a změnou myšlení směrem k dopadům lidské činnosti na stav přirozeného prostředí, dochází ve vetší míře k zásahům do již exitujících staveb, které prochází transformacemi. Nové využít klade nároky na začlení nových funkcí, které mohou být zcela odlišné než původní využití nebo naopak dochází k rozšíření již existujících. Cílem semestrální práce je dešifrovat a popsat původní stavbu a architektonický koncept. Zároveň pochopit novodobé zásahy, jejich opodstatněnost a umělecký záměr. Téma původní a vložené sleduje konfrontaci dvou přístupů k jedné stavbě a jejich vzájemnou symbiózu. Výsledkem semestrální práce je kritické zhodnocení rekonstrukce, obnovy, restaurace či přestavby již existujícího objektu.

Z podstaty předmětu je téma časově omezeno na vznik původní stavby v období 20. a 21. století. Výjimku představuje kategorie industriální architektury, jejíž stáří se může datovat až do 19. století. Geograficky nebyl výběr omezen.

Harmonogram

 • 28. 9. výuka odpadá
 • 5. 10. metodický úvod, zadání semestrální práce
 • 12.10.  Proměny hodnot památky z pohledu architekta/ky
 • 19. 10. Architektura jako text a ukryté symboly
 • 26. 10. Ing. arch. Filip Cerha, Ing. arch. Jan Vondrák (Mjölk architektonický ateliér)
 • 2.11. Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc. (Stránský, Hustý a partneři s. r. o.)
 • 9.11. Ing. arch. Lukáš Kordík (GutGut architektonický ateliér)
 • 16. 11. prezentace studující I.
 • 23. 11. prezentace studující II.
 • 30. 11. prezentace studující III.
 • 7. 12. prezentace studující IV.
 • 14.12.  prezentace studující V.
 • 21. 12. prezentace studující VI.
 • 15. 12. prezentace studující VII.
 • 31. 1. odevzdávka semestrální práce

Rozpis prezentací

Bude doplněno.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.