Kreslířská praxe

Cílem týdenní kreslířské praxe v plenéru je osvojit si získané znalosti a dovednosti z výuky kresby v prvních dvou semestrech a rozšířit je o další výtvarné techniky (zasazení do širšího perspektivního rámce, světlo-stín, atmosféra, vegetace v městském nebo venkovském prostředí). Studenti by se měli pokusit najít a definovat svůj vlastní výtvarný rukopis a vidění. 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.