Výtvarná tvorba III

Modelování, výtvarný koncept a kompozice. Student si při práci s různými druhy hmoty (hlína, papír, dřevo atd.) v trojrozměrném prostoru ověřuje technické, proporční a estetické souvislosti. Pracuje s kompozicí a detailem, materiálovou texturou, světlem. Zadané úkoly vedou k pochopení vztahů hmoty a prostoru, prohloubení prostorové představivosti. Důraz je kladen na kreativitu a experiment. Série cvičení, která objevují možnosti prostoru.

Hledáme strategie vnímání a pochopení prostoru a hmoty, transformace a možnosti vzniku novotvaru. Objevování svobody utváření hmoty skrze vlastní zkušenost, v protikladu s navrhováním ve virtuálním prostředí počítače. Vidění prostoru jako celku, možnosti haptického tvoření s okamžitou konfrontací v měřítku 1 :1, vzájemná konfrontace studentů v ateliéru, procesuálnost, tvůrčí zkoušení, důraz na experiment a hledání tvarových možností.

Související předměty

511VT1B Výtvarná tvorba I
511VT2 Výtvarná tvorba II
511VT4 Výtvarná tvorba IV
511VT5 Výtvarná tvorba V

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.