Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výtvarná tvorba IV

Grafický design I. Cílem výuky je poučená orientace v oblasti písma, typografie a grafického designu. Studenti se naučí vyhodnotit grafická zadání v jejich komplexnosti, především se pak zaměří na propojení funkčních a estetických aspektů jednotlivých úkolů, což je později v jejich vlastním vizuálním vyjadřování povede k hledání originálních řešení. Studenti jsou seznámeni také se základními principy teorie barev a barevného vnímání, a s možnostmi využití barvy v architektuře. Výuka podporuje analytické schopnosti myšlení a možnosti vizuálního vyjadřování prostřednictvím praktických cvičeni a doplňujících teoretických znalostí.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.