Výtvarná tvorba I

Výuka směřuje ke schopnosti studenta zobrazit předměty v prostoru, vnímat proporční vztahy a uplatnit lineární perspektivu pro zobrazení komplexu objektů včetně stínování (zachycení světla, vrženého a vlastního stínu). Výuka je doplněna výkladem o barvách a jejich působení v prostoru. Postupuje se od vysvětlení principů perspektivního zobrazování, zobrazení objektu v prostoru, jednoduchého interiéru, případně dotvořením zadání podle vlastní invence. Cílem předmětu je osvojení perspektivního zobrazení, zvládnutí kresby od základních kubických tvarů ke složitějším tvarům až po kresbu jednoduchého interiéru, charakterizovaného jasnými prostorovými, proporčními vztahy i barevnou a světelnou charakteristikou, příznačnou pro daný prostor. Student postupuje od konkrétního (zátiší, konkrétní interiér) k odvozenému (hmotové skici-ubírání či přidávání jednoduchých objektů).

Studenti jsou vedeni k hledání osobitého výtvarného vyjadřování a k rozvíjení vlastní invence. Prostřednictvím úkolů zpracovávaných jak během výuky, tak formou domácích prací, si studenti ověří získané informace.

Související předměty

511VT2 Výtvarná tvorba II
511VT3 Výtvarná tvorba III
511VT4 Výtvarná tvorba IV
511VT5 Výtvarná tvorba V

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.